Päivän sana: Valistunut kuluttaminen

valistunut kuluttaminen

Lyhytkestoisiin ilmiöihin tarttumisen sijaan – tai rinnalla - on hyvä tarkastella suuntauksia pidemmälle horisonttiin. Pontta porsaanlihalle -kampanja huomioi trendit ja ilmiöt, jotka vaikuttavat tässä ajassa. Valistunut kuluttaminen on yksi näistä: se on luultavasti tullut myös jäädäkseen.

taittopala3Valistuneen kuluttamisen trendi pitää sisällään monia asioita, joilla minäkuvaa ja omaa identiteettiä täydennetään ja vahvistetaan. Vastuulliset valinnat ovat myös keino vaikuttaa, sillä niiden vaikutus otetaan huomioon niin kauppojen valikoimia rakennettaessa kuin ravintola-annoksia suunniteltaessa.

Suomalaiseen ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyy monia vahvuuksia, kuten puhtaus, luonnonmukaisuus ja turvallisuus – puhumattakaan puhtaasta vedestä. Niiden merkitys ymmärretään koko ajan paremmin ja niiden merkitys tulee entisestään korostumaan niin alkutuotannossa kuin kulutusvalinnoissa. Esimerkiksi alkutuotannossa tehdään merkittäviä satsauksia kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Vastuullisuusasioista kannattaa viestiä läpinäkyvästi, sillä moni asiakas suosii kotimaisia raaka-aineita.