Siinä missä ravitsemuksellisten asioiden on oltava kunnossa, niin on ruoan alkuperänkin

Vastuullisuus avaus

Viimeistään nämä poikkeukselliset ajat ovat saaneet huomaamaan, että suomalaiset ruokatalot yhdessä Suomessa toimivien alkutuottajien kanssa ovat olleet – ja tulevat olemaan - isossa roolissa ruoan kotimaisuudesta huolehdittaessa. Samalla ne ovat pitäneet kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuusasteen korkealla.

Tuoteturvallisuuden varmistaminen on systemaattista työtä ja sen on katettava koko arvoketju.  Esimerkiksi lihasta puhuttaessa eläimet hankitaan suoraan maatiloilta, jotta tiedetään miten ja millaisessa ympäristössä ne on kasvatettu. Lähellä tuotettu liha on tuotettu eläinten hyvinvointi varmistaen.

Suosimalla kotimaista pidetään talouden pyörät pyörimässä: luodaan työpaikkoja, joissa huolehditaan työn turvallisuudesta sekä tekijöiden hyvinvoinnista.

Suomessa on hyvät edellytykset turvalliselle ruokaketjulle. Yhdessä ammattitaitoisten tuottajien kanssa ruokatalot varmistavat elintarviketurvallisuuden aina alkutuotannosta ruokahetkiin saakka.