20 05.2020

HKScan Oyj ja Leivon Leipomo Oy perustavat yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on edistää kasvipohjaisen Boltsi-tuoteperheen kehitystyötä ja kasvua. Leivon Leipomon kehittämä Boltsi-tuoteperhe voitti vuonna 2019 Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun. Suomessa kasvipohjaiset Boltsi kaura-siemenpyörykät ovat vakiinnuttaneet asemansa vähittäiskaupassa.

"On hienoa päästä tekemään yhteistyötä perinteikkään perheyhtiön, Leivon Leipomon kanssa. Yhdistämme osaamistamme ja edistämme Boltsi-tuoteperheen kehitystyötä ja kasvua. Kumppanuus Leivon Leipomon kanssa tukee HKScanin strategista tavoitetta laajentua uusiin tuotekategorioihin ja kasvua monipuoliseksi ruokataloksi. Uskon, että HKScan pystyy tarjoamaan Leivon Leipomolle vahvan kaupallisen alustan, mikä mahdollistaa Boltsi-tuoteperheen kasvun ensisijaisesti Suomessa, mutta mahdollisesti myös muilla HKScanin kotimarkkinoilla”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Leivon Leipomo omistaa 51 prosenttia ja HKScan 49 prosenttia yhteisyritys Boltsi Oy:stä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola. Tuotteet valmistetaan Suomessa, pääsääntöisesti HKScanin tuotantolaitoksilla olemassa olevilla tuotantolinjoilla, mikä nostaa myös niiden käyttöastetta.  

”Olemme etsineet kumppania edistämään Boltsi-tuoteperheen menestystarinaa, sillä Leivon Leipomon omat resurssit ovat rajalliset. HKScanin kaupallinen asema niin Suomessa kuin yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella sekä kehitysresurssit ja tuotantokapasiteetti antavat erittäin hyvän lähtökohdan Boltsi-tuoteperheen kehitystyölle ja kasvulle. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että HKScan lähtee mukaan tukemaan Boltsi-tuoteperheen kehitystä ja kasvua yhteistyökumppaninamme”, sanoo Leivon Leipomo Oy:n toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

Leivon Leipomo Oy on Tampereen vanhin yksityinen leipomoalan yritys, joka on perustettu vuonna 1913. Leipomo on säilynyt saman perheen omistuksessa, ja nykyinen toimitusjohtaja Harri Jaakkola on neljännen polven leivolainen. Yhtiö työllistää noin sata henkilöä.

07 05.2020

Tammi–maaliskuu 2020

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 6,8 prosentilla ja oli 428,9 (401,8) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos parani 10,8 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-14,7) miljoonaa euroa tappiollinen.
  • Vertailukelpoinen liiketulos parani 6,2 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-10,1) miljoonaa euroa tappiollinen
  • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi voitolliseksi ja oli 3,9 miljoonaa euroa.
  • Liiketulosta paransivat merkittävimmin kaupalliset onnistumiset ja myyntivolyymin kasvu sekä liiketoiminnan tehostamistoimet.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani 10,2 miljoonalla eurolla ja oli -7,3 (-17,5) miljoonaa euroa.
  • Korollinen nettovelka oli 298,0 (364,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 96,8 (119,8) prosenttia.
  • HKScan on toteuttanut lukuisia erityistoimenpiteitä varmistaakseen kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden, henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa jatkuvuuden Covid-19 -epidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikilla markkina-alueillaan. Maaliskuussa HKScanin vähittäiskauppamyynti kasvoi voimakkaasti, mutta myynti food service -kanavassa heikkeni selvästi. Kokonaisvaikutus liiketulokseen oli kustannusten noususta johtuen vähäinen.
  • HKScan tiedotti katsauskauden jälkeen ostaneensa Vantaan tehdasalueensa tontin, mikä mahdollistaa toimintojen jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

avainluvut 05 20

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin Turnaround-ohjelma eteni kokonaisuutena suunnitellusti. Covid-19 -epidemia aiheutti ennalta arvaamattomia muutoksia kaikilla markkina-alueillamme ja vuoden ensimmäinen neljännes päättyi varsin poikkeukselliseen tilanteeseen. Suuri kiitos yhtiön koko henkilöstölle, sopimus-tuottajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme hyvin tehdystä työstä poikkeustilanteessa. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut merkittävästi. HKScanin koko pitkän arvoketjun, maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin vuoden jokaisena päivänä, strateginen merkitys kasvaa kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla.  

Toimialalle luonteenomaisesti ensimmäinen vuosineljännes on tuloksellisesti haastava. HKScanin liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 7 prosenttia. Vertailukelpoisin luvuin kasvua oli kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Olen kokonaisuutena tyytyväinen HKScanin ensimmäisen vuosineljänneksen 6,2 miljoonan euron tulosparannukseen, vaikka kaikkien liiketoimintayksiköiden tuloskehitys ei ollut tyydyttävä. Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi vielä -3,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuositasolla, rullaava 12 kuukautta, yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kääntyi jo tammikuussa positiiviseksi ja oli maaliskuun lopussa 3,9 miljoonaa euroa voitollinen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt hieman yli vuodessa parantaneet vertailukelpoista liiketulosta yli 50 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Tavoitteena olevaan kannattavuustasoon on vielä pitkä matka, mutta suunta on oikea.

Tanska, Ruotsi ja Baltia saavuttivat tavoitteensa ja paransivat selvästi vertailukelpoista liiketulostaan. Parannusta tapahtui kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Suomi jäi joillakin liiketoiminnan osa-alueilla hieman tavoitetasosta. Syyt tähän on tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi aloitettu. Suomen siipikarja-liiketoiminta paransi edelleen tulostaan. Rauman prosessi on vakaa, mutta siipikarjan kulutuksen arvioitua nopeamman kasvun vuoksi ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi, päätimme tammikuussa investoinnista teurastusprosessiin.

Covid-19 -epidemian aiheuttamiin äkillisiin kysynnän muutoksiin vastaaminen aiheutti meille ylimääräisiä kustannuksia. Vähittäiskaupan vahva kasvu ja kysynnän kohdistuminen kotona tapahtuvaa ruoanlaittoa palveleviin perustuotteisiin siipikarjanlihassa, sian- ja naudanlihassa sekä lihavalmisteissa turvaavat yhtiön myyntiä myös poikkeustilanteessa. Food service -kanavan kysynnän heikkeneminen vaikeuttaa toimintaamme, mutta yhtiön vahva asema vähittäiskaupassa kompensoi tätä. Arvioimme vähittäiskauppamyynnin sekä lihan ja lihavalmisteiden kysynnän jatkuvan hyvänä lähikuukausina. Myös ruoan verkkokauppa ja toimitukset suoraan kuluttajien koteihin ovat kasvaneet selvästi. Nämä jäänevät markkinassa vahvempaan rooliin myös epidemian jälkeisessä ajassa.

Koronaepidemia on vaikuttanut myös Kiinan vientiimme. Suunniteltuja vientivolyymejä ei aivan saavutettu Kiinan osalta, mutta vienti kasvoi vertailukaudesta. Kiinan vienti palautui lähelle tavoitteen mukaista tasoa vuosineljänneksen lopussa. Korvaavaa vientiä kohdistettiin muille vientimarkkinoille, mikä kompensoi Kiinan viennin alkuvuoden haasteet. Tilanne on johtanut kustannusten nousuun vientilogistiikassa. Epidemian seurauksena volatiliteetti jatkuu kansainvälisillä lihamarkkinoilla. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa saadaksemme vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle.

Tässä poikkeustilanteessa meille yhtiönä on ratkaisevan tärkeää huolehtia henkilöstömme terveydestä ja sen myötä tuotantolaitostemme toiminnasta. Normaaliakin tarkemmat varautumistoimenpiteet hygienian osalta erityisesti tuotannossa ja logistiikassa ovat olleet toiminnan keskiössä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Olemme myös ohjeistaneet sopimustuottajiamme toteuttamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Yhtiön strategiaa on viety määrätietoisesti eteenpäin. Olemme keskittyneet vuosineljänneksen aikana erityisesti Turnaround-ohjelman johtamiseen sekä konsernin uuden tulosyksikkörakenteeseen perustuvan toimintamallin jalkautukseen. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruoka-taloksi. Otamme epidemian mahdolliset vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen huomioon strategiassamme ja sen toteutuksessa.

HKScan osti huhtikuun alussa LSO Osuuskunnalta Vantaan tuotantoyksikkönsä tontin. Järjestely toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä rahoittajapankkiemme kanssa. Tontin osto oli meille tärkeää, jotta kykenemme turvaamaan toimintojemme jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään, sillä koko Suomen elintarvikemarkkinaa palvelevan Vantaan tuotantoyksikön ja logistiikkakeskuksen käyttöikä jatkuu 2030-luvulle asti. Tavoitteenamme on laajentaa tontin omistuspohjaa alueen kehittämiseksi vastaamaan sen tulevaisuuden käyttötarpeita.

HKScanin tulosparannuksen ja rahavirran vahvistumisen jatkuminen antavat yhtiölle vakaan perustan jatkaa meneillään olevaa työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. HKScan on noin 7000 työntekijänsä, lähes 20 tuotantolaitoksensa ja tuhansien kotimaista liharaaka-ainetta tuottavien maatilojen voimin keskeinen osa kotimarkkinoidensa ruokahuoltoa ja ruokaturvaa. Olemme tätä nyt ja olemme olleet sitä yli 100-vuotisen historiamme ajan kaikilla kotimarkkinoillamme. Teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteessa turvataan. Ruokaa tarvitaan joka päivä ja HKScanilla on tässä keskeinen rooli kaikilla kotimarkkinoillaan. HKScanin strateginen perusta on kehittää koko pitkää arvoketjuaan maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin määrätietoisesti ja rakentaa tälle perustalle vahvistuvaa omistaja-arvoa monipuolisena ruokatalona.

07 05.2020

8bc51c3fa3720122 800x800ar

VTT on laskenut Kariniemen® Sankarit -projektin tilojen hiilijalanjäljen. Kariniemen siipikarjatilojen hiilijalanjälki on keskimäärin 2,4 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden*. Luotettavaa vertailutietoa hiilijalanjäljestä on vielä vähän, mutta nyt laskettu hiilijalanjälki on pienin Suomessa mitatuista. Vuoden 2019 lopulla alkaneessa Kariniemen Sankarit -projektissa on mukana 10 pilottitilaa. Tilojen kanssa rakennetaan toimintatapaa, jonka tavoitteena on hiilineutraali tuotantoketju.

Tilakohtainen laskelma mahdollistaa systemaattisen työn hiilijalanjäljen pienentämiseksi koko Kariniemen® -tuotantoketjussa. Seuraavassa vaiheessa Kariniemen Sankarit -tilat määrittävät asiantuntijoiden avustuksella toimenpiteet oman tilansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tilojen apuna ovat HKScanin Agrofood Ecosystem® -verkoston kumppanit, joiden avulla tiloille luodaan omat ilmastoreseptit.

”Tavoitteenamme on Kariniemen-ketjun hiilineutraalius. Uusiutuvan energian määrä tiloilla on suuri, joten energian käytöstä aiheutuvat päästöt ovat pienet. Peltoviljely on valittu keskeiseksi kehityskohteeksi, koska tilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä pellon satotason nostaminen, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Kariniemen Sankarit -tilat testaavat erilaisia tilan tarpeisiin soveltuvia toimenpiteitä. Yksi keskeinen yhteistyökumppanimme tilojen peltoviljelyn kehittämisessä on Yara Suomi. Pilottitilat saavat käyttöönsä myös tekniikkaa, jonka avulla pellon hiilensidontaa voidaan todentaa”, kertoo HKScanin alkutuotannon strategisista projekteista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.

”Broilerituotannon hiilijalanjälkilaskenta perustuu kansainvälisiin ISO-standardeihin ja IPCC:n suosituksiin. Laskennassa on käytetty suomalaisia ja tilakohtaisia lähtötietoja. Laskenta kattaa broilerituotannon arvoketjun vanhempaissukupolven kasvatuksesta lähtien teurasvalmiiseen broileriin sisältäen rehuntuotannon, lantajärjestelmän, energian, kuivikkeen ja kuljetusten ilmastovaikutukset. Merkittävimmät päästöt muodostuvat lintujen ruokinnasta, mitä varten kerättiin tietoja tilojen omasta viljelystä ja teollisten ostorehujen tuottajilta” kertoo tutkija Katri Behm VTT:ltä.

Tilakohtaisen laskennan apuna on käytetty Biocoden laskentatyökalua. ”Työskentelemme yritysten kanssa, jotka toimivat edelläkävijöinä vastuullisen ruokaketjun edistämiseksi. HKScan on erinomainen esimerkki tällaisesta yrityksestä” kertoo Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

Agrofood Ecosystem® -verkoston avulla yhä vastuullisempaa ruoantuotantoa

HKScan tekee laaja-alaista työtä ympäristövaikutustensa pienentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. HKScanin vastuullisuustyön keskeisiä tavoitteita ovat kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen terveellisillä, laadukkailla, vastuullisesti tuotetuilla ja hyvän makuisilla tuotteilla.

HKScan käynnisti syksyllä 2019 Agrofood Ecosystem® -verkoston rakentamisen Suomessa. Yhteistyöverkoston tiedot, osaaminen ja parhaat käytännöt voidaan kerätä ja hyödyntää laajasti asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin HKScanin markkina-alueilla.

* Laskenta perustuu ISO-standardoituihin menetelmiin ja IPCC:n laskentaohjeisiin ja tulokset ilmoitetaan massa-allokoituina kg CO2e / kg elopainoa. Laskennassa on huomioitu mm. seuraavat kasvihuonekaasut: CO2, CH4, N2O.