05 11.2020

HKScan Oyj, tammi-syyskuun osavuosikatsaus, 5.11.2020 klo 8.00

HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Heinä-syyskuu 2020

 • HKScanin liikevaihto oli 438,3 (439,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 3,2 miljoonalla eurolla ja oli 7,7 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 3,7 miljoonalla eurolla ja oli 8,2 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Kaikki markkina-alueet tekivät voitollisen vertailukelpoisen liiketuloksen.
 • Koronapandemia hidasti tulosparannusta ja sen vaikutus oli voimakkainta Suomessa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli HKScanin paras kvartaalitulos sitten vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen.
 • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi 10,6 miljoonaan euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni 5,9 miljoonalla eurolla ja oli 2,8 (8,7) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 2,1 prosentilla ja oli 1 308,1 (1 280,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 20,5 miljoonalla eurolla ja oli 3,8 (-16,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 12,9 miljoonalla eurolla ja oli 4,9 (-8,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketulosta paransivat kaupalliset onnistumiset kaikilla markkina-alueilla. Vähittäiskauppamyynti kasvoi selvästi pandemian seurauksena, mutta food service -myynti jäi merkittävästi vertailukautta pienemmäksi.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 12,7 miljoonalla eurolla ja oli 23,3 (10,6) miljoonaa euroa.
 • Korollinen nettovelka oli 323,1 (308,8) miljoonaa euroa, ja nettovelkaantumisaste 103,2 (90,1) prosenttia. Lukuihin sisältyy 37,7 miljoonan euron investointi Vantaan tonttiin.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

avainluvut 5 11 2020

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin heinä-syyskuun 2020 vertailukelpoinen liiketulos oli yhtiön paras kvartaalitulos sitten vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen. Heinä-syyskuun 2020 vertailukelpoista liiketulosta parempi saman kvartaalin tulos saavutettiin viimeksi vuonna 2012. Olen tyytyväinen yhtiön tuloskehitykseen, kun otetaan huomioon markkinoihin vaikuttaneet erittäin vakava ja edelleen jatkuva koronapandemia sekä Saksassa seurantakauden loppupuolella todettu afrikkalainen sikarutto. Kannattavuutemme on luonnollisesti riittämättömällä tasolla ja jatkamme tavoitteellista työtä sen merkittäväksi parantamiseksi.

Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja vertailukelpoinen liiketulos 8,2 miljoonaa euroa, mikä on lähes 4 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Varastojen tilapäisestä kasvusta johtuen liiketoiminnan rahavirta heikkeni 5,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi yli 2 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos parani lähes 13 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 12,7 miljoonalla eurolla. Rullaavan 12 kuukauden vertailukelpoinen liiketulos nousi syyskuun lopussa 10,6 miljoonaan euroon.

Kaikki liiketoimintayksikkömme onnistuivat parantamaan kolmannen vuosineljänneksen aikana vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta, vaikka pandemian välittömät ja välilliset vaikutukset heikensivät liiketulostamme kysynnän ja markkinahintojen muutosten kautta. Suurimmat tulosparantajat olivat Ruotsi ja Tanska. Baltiassa operatiivinen liiketoiminta kehittyi vahvasti. Suomen tuloskehitys oli hieman vertailukautta parempi. Merkittävimmät tekijät Suomen maltilliseen tuloskehitykseen olivat pandemiasta aiheutunut myynnin rakenteen muutos sekä Rauman siipikarjayksikön haasteiden jatkuminen. Raumalla toiminta on edistynyt, mutta kokonaisuutena emme ole päässeet tavoitteen mukaiselle tasolle, mikä korostaa aiemmin päätetyn investoinnin tarvetta tuotantoprosessin alkupäähän. Rauman investointi toteutetaan pääosin vuoden 2021 alkupuolella. Kaikissa liiketoimintayksiköissä onnistuttiin kaupallisilla toimilla ja tuotannon tehokkuuden parantamisella sekä hyvällä kustannuskurilla pitämään tuloskehityksen suunta oikeana.

Tammi-syyskuussa HKScanin siipikarjatuotteiden myynnin vahva kasvu jatkui vähittäiskaupassa, minkä lisäksi myyntimme vahvistui myös punaisen lihan ja lihavalmisteiden kategorioissa. Valmisruokien kategoriassa kasvu on ollut maltillista emmekä ole vielä päässeet siinä tavoitteen mukaiseen kasvuun. Yhtiö on edennyt uusiin tuotekategorioihin kumppanuuksien kautta. Leivon Leipomon kanssa perustettu Boltsi Oy sekä yhteistyösopimus HesPro (Finland) Oy:n kanssa kasviproteiinituotteissa luovat pohjaa kasvulle uusissa tuotekategorioissa ja uusiin raaka-ainepohjiin.

Kolmannella vuosineljänneksellä kuluttajakysyntä oli edelleen vahvaa vähittäiskaupassa, mutta kysyntä food service -kanavassa jatkui normaalia heikompana kaikilla kotimarkkina-alueillamme. Koronapandemiasta johtuvat food service -alan toimijoita koskeneet viranomaisrajoitukset vaikuttivat selvästi myyntiimme ja sen myötä katsauskauden liikevaihtoon ja myyntikatekertymään. Vaikutus oli voimakkain Suomessa, mutta oli selvä myös muilla kotimarkkinoillamme.

Vuosineljänneksen lopulla Saksassa ilmennyt afrikkalainen sikarutto laski voimakkaasti sianlihan markkinahintoja Euroopassa ja aiheutti välittömästi välillisen tulosvaikutuksen Baltian liiketoimintaamme kuuluvan biologisen omaisuuserän arvon alentumisena. Lisäksi Euroopan sianlihan hinnan lasku vaikutti liikevaihtoomme teollisuusmyynnin hinnanlaskun myötä.

Vientivolyymi Kiinaan kasvoi selvästi vertailukaudesta ja oli lähes tavoitteen mukaisella tasolla. Pandemian ja nyt myös afrikkalaisen sikaruton seurauksena volatiliteetti on lisääntynyt kansainvälisillä lihamarkkinoilla ja Euroopassa. Euroopassa erityisesti sianlihan markkinahintataso on laskenut. Afrikkalaisen sikaruton myötä vienti Saksasta Kiinaan on toistaiseksi keskeytynyt ja saksalainen sianliha jää Euroopan markkinoille. Tämä vaikuttaa välillisesti kotimarkkinoidemme hintatasoon.

Olemme korona-ajan vaativassa poikkeustilanteessa kyenneet pitämään toimitusketjumme toimintakyvyn hyvällä tasolla ilman häiriöitä. Tästä erityiskiitos koko henkilöstölle. Kiitos kuuluu myös tuottajille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut selvästi kaikilla kotimarkkinoillamme, mikä näkyy esimerkiksi kotimaisen lihan osuuden vahvana kasvuna suhteessa lihan kokonaiskulutukseen.

Strategiamme keskiössä olevan ja vuoden 2019 alussa käynnistetyn Turnaround-ohjelman etenemistä hidasti pandemian aiheuttama muutos myynnin rakenteessa sekä pandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Turnaround-ohjelman aikana saavutettu kumulatiivinen vertailukelpoisen liiketuloksen parannus oli syyskuun 2020 lopussa jo lähes 57 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta parani vastaavana aikana kumulatiivisesti yli 86 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun toteuttamisen.

Osana strategiamme toteutusta perustamme uuden Food Solutions -yksikön, jonka tavoitteena on kehittää uusia konsepteja ja luoda lisäarvoa yhtiön nykyiselle tuotteisiin ja tuoteryhmiin perustavalle liiketoiminnalle. Kaupallisten digitaalisten ratkaisujen kehittämisvastuu kuuluu kiinteästi Food Solutions -yksikölle.

Ruokamarkkinoiden toimintatapaan syvästi ja todennäköisesti pitkäaikaisesti vaikuttava pandemia kiihdyttää tarvetta strategiamme mukaisten muutosten toteuttamiseen matkallamme kohti monipuolista ruokataloa. Ruoantuotannon ja -tarjonnan uusiutuvat tavat ja toimintakanavat yhdistettyinä kasvavaan digitalisaatioon vahvistavat tarvettamme uudistaa toimintaamme hallitusti ja tuloksellisesti.

Toimintaympäristömme keskellä pandemiaa on haastava ja afrikkalainen sikarutto aiheuttaa epävakautta Euroopan lihamarkkinoilla. Olemme toteuttaneet keväästä alkaen onnistuneesti ennalta-ehkäiseviä varautumistoimenpiteitä turvataksemme henkilöstömme terveyden ja sen myötä toimintamme jatkuvuuden koronapandemian aikana. Tämä työ jatkuu ja teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteessa turvataan.

HKScanin tulosparannuksen jatkuminen antaa yhtiölle vakaan perustan jatkaa strategian mukaista työtä.

26 10.2020

bocuse ylakuva 26 10

Kuvat: Bocuse d'Or Academy Finland ry, Santeri Stenvall

Euroopan Bocuse d’Or -karsinnat käytiin 15. - 16.10. Tallinnassa. Karsintoihin osallistui 16 maata, joista 10 parasta pääsee kilpailemaan kesällä 2021 Ranskan Lyonissa pidettäviin maailmanmestaruuskisoihin. Norjan joukkue nappasi erävoiton, Mikko Kaukosen luotsaama Suomi-tiimi sijoittui hienosti sijalle viisi - mukana siis ollaan! Lisäksi Suomen joukkueeseen kuulunut Anni Peräkylä voitti kilpailussa parhaan assistentin palkinnon. Hän oli yksi harvoista kilpailuun osallistuneista naisista. Lämpimät onnittelumme koko joukkueelle.

Ensimmäistä kertaa kilpailijat saavat tuomaristolta työnsä tueksi enemmän kuin pelkän pisteytyksen. Kommentit auttavat kehittymisessä sekä tarvittavien korjausliikkeiden tekemisessä. Suomen joukkue on aloittanut myös oman analysointinsa kirkkaimman pokaalin nappaamiseksi.

 - Maailmanmestaruustasolla kilpaileminen on todella rankkaa. Menestys mittaroidaan monella tasolla, ja osa mittareista sallii laajankin skaalan muun muassa tyylikysymyksissä, kuten annosten ulkonäkö, kertoo Sami Rekola HKScanin tuotekehityksestä.

 - Keittiötyöskentelyssä saatiin parhaat pisteet, vaikka pieni kömmähdys sitä verottikin. Makupisteissä ei ollut mitään ongelmia. Kesällä haetaan pokaali kotiin, se kuuluu Suomelle, Rekola vinkkaa.

Lue lisää >>

Sami Rekola toimi edesmenneen Matti Jämsénin tilalla kilpailun Suomen tuomarina. Suomalainen huippukokki Matti Jämsén (41) menehtyi yllättäen juuri ennen kisoja sairauteen.

Jämsén oli Suomen Bocuse d’Or -organisaation presidentti ja Suomen joukkueen johtaja. Hän kuului myös kilpailun kansainväliseen tuomaristoon.

bocuse ylakuva 26 10

Mikä Bocuse d’Or

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Paul Bocuse siirsi kilpailun johtajuuden pojalleen Jerôme Bocuselle vuoden 2017 kilpailujen alla. Paul Bocuse menehtyi 20.1.2018.

Bocuse d’Or -kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna pidetään sekä maakohtaiset edustajakarsinnat että maanosakohtaiset karsintakierrokset Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa, joiden kautta valikoituu toisen vuoden 24 finalistia. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa. Vuonna 2020 Euroopan-karsinnat pidetään Tallinnassa toukokuun aikana.

Kilpailu koostuu 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan tyypillisesti 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 14 annosta lautasille. Tuomaristo koostuu jokaisen kilpailevan maan Bocuse d’Or Academyn presidentistä. Tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Lisäksi lopulliseen sijoitukseen vaikuttaa keittiötyöskentely.

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 14 kertaa. Maamme parhaat sijoitukset ovat Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015 ja Ismo Sipeläisen 4. sija vuonna 2019. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä ja kerran kuudensia.

Bocuse d’Or -edustaja valitaan edustuskaudelle karsintakilpailussa, ja hänen lisäkseen kilpailujoukkueeseen kuuluvat assistentti, valmentaja, tuomarina ja joukkueen johtajana toimiva Bocuse d’Or Academy Finlandin presidentti sekä viestinnästä ja kansainvälisistä suhteista vastaava promotion manager.

Bocuse d’Or -kilpailun vastuullinen kilpailujärjestäjä Suomessa on Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö. Lue lisää http://www.elo-saatio.fi/bocusedor/.

30 09.2020

Porin Isomäki Areenan ravintola- ja kioskipalveluja hallinnoiva HC Ässät Pori Oy ja pörssilistattu liha- ja ruokatalo HKScan ovat tehneet pääyhteistyökumppanuussopimuksen monitoimiareenalla tarjottavista ruokatuotteista. Tehdyn sopimuksen myötä Areenan ruokatarjonta monipuolistuu ja yhteistyö mahdollistaa vastuullisen suomalaisen ruuan tarjoamisen.

”Haluamme kehittää Isomäki Areenasta modernin ja vastuullisen monitoimiareenan, jossa voidaan järjestää turvallisesti suuria elämystapahtumia sekä myös pienempiä yksittäisiä tilaisuuksia.. Ruoka on entistä merkittävämmässä roolissa erilaisissa tapahtumissa. Tahdomme palvella asiakkaiden tarpeita ensiluokkaisella tavalla. On sitten kyse ruokatrendejä hyödyntävästä isosta a’la carte illallisesta tai perinteisestä yksittäisestä makkarasta erätauon aikana. Kumppanuus HKScanin kanssa antaa erinomaiset eväät toteuttaa asiakkaidemme tarpeet ja omat tavoitteemme. Bonuksena tulevat heidän vahva ammattitaitonsa ja vastuullisesti tuotettu suomalainen ruoka, jopa lähialueelta. Olemme tästä todella innoissamme.” iloitsee areenapäällikkö Niklas Ikonen Ässistä.

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kommentoi alkavaa yhteistyötä ”Ässät on Suomen viidenneksi tunnetuin seurabrändi ja legendaariset Isomäen illat herättävät aina tunteita. HKScanilla on vetovoimaiset ruokabrändit ja sen tuotteet ovat Suomen tunnetuimpia. Ässillä ja HKScanilla on yhteneviä arvoja. Kumppanuuteen kuuluu luottamus toisen osaamiseen ja yhdessä teemme asiakkaamme tyytyväisiksi. Tapahtumabisneksen kehittäminen on meille tulevaisuudessa tärkeä kasvun lähde. HKScan on meille täydellinen kumppani.”

”HKScanin tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Toimintamme lähtökohtia ovat vastuullisuus, sekä herkulliset, terveelliset ja korkealaatuiset tuotteet. Haluamme tarjota kuluttajille maistuvampaa elämää ja olla läsnä heidän erilaisissa ruokahetkissään. Isomäki Areena on tapahtuma-areenana juuri sellainen paikka, missä voimme yhdistää nämä asiat. Tämän yhteistyösopimuksen myötä pystymme osaltamme tarjoamaan siellä järjestettävissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa vieraileville mahdollisuuden nauttia herkullista ruokaa. Isomäki Areenalla tarjolla olevissa HK- ja Kariniemen-tuotteissa käytettävä liha on 100% suomalaista”, kertoo Suomen Food service -liiketoiminnasta vastaava johtaja Sari Palokangas HKScanista.

HC Ässät Pori Oy on porilainen yhtiö, jonka huippu-urheilujääkiekkojoukkue Porin Ässät pelaa Liigan kotiottelunsa Isomäki Areenalla. Porin Ässät on perustettu vuonna 1967 ja osakeyhtiön pääomistaja on Porissa junioritoimintaa operoiva yleishyödyllinen yhdistys Porin Ässät ry. Seuran missio on Patasydän Sykkii Yhdessä, eli ”Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen liikunnan ja urheilun sekä elämyspalveluiden kautta ja avulla”. Osakeyhtiön liikevaihto oli kaudella 2019-2020 ennätykselliset noin 6,5 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti 150 henkilöä ja junioritoiminnassa on yli tuhat rekisteröityä harrastajaa.

31 08.2020

bocuse dor academy finland rekola jamsen cadaut

Kuva Santeri Stenvall / ELO-säätiö

Suomen kansainvälinen Bocuse d’Or -kokkikilpailutoiminta on siirtynyt elokuun aikana Bocuse d’Or Academy Finland ry:n hallinnoimaksi. Suomen Bocuse d’Or -joukkueen seuraava näytön paikka on Tallinnassa pidettävät Euroopan-osakilpailut.

Bocuse d’Or Academy Finland ry perustettiin kilpailua aiemmin hallinnoineen ELO-säätiön myötävaikutuksella heinäkuussa 2020 takaamaan menestyksekkään Bocuse d’Or -kokkikilpailutyön jatkuminen Suomessa.

Bocuse d’Or Finland ry:n perustaja- ja hallituksen jäsenet Matti Jämsén, Sami Rekola ja Mari Cadaut ovat pitkän linjan Bocuse d’Or -kilpailukonkareita.

- Olen tyytyväinen siihen, että voimme jatkaa kilpailutyön kehittämistä ja joukkueen harjoittelua keskeytymättä. Kaikilla perustajajäsenillä on pitkä kokemus Bocuse d’Or -kisaprojektin vetämisestä ja jatkamme työtä tutun vahvan kumppanipohjan kanssa. Kiitämme ELO-säätiötä kaikesta Bocuse d’Or -kilpailutoiminnan eteen tehdystä sekä hyvästä yhteistyöstä tässä käsillä olevassa siirtymävaiheessa, hallituksen puheenjohtaja Matti Jämsén sanoo.

Matti Jämsén toimii Bocuse d’Or Academy Finland ry:ssä hallituksen puheenjohtajana ja kilpailutoiminnan kokonaisvastuullisena presidenttinä. Mari Cadaut jatkaa toimessaan Promotion Managerina, vastuullaan viestintä, suhdetyö markkinointi sekä kilpailuprojektinjohto. Sami Rekola toimii joukkueen johtajana vastuullaan kilpailuihin harjoittelu, kisatiimi sekä oppilaitosyhteistyö.

Matkalla Tallinnan osakilpailuihin

Suomen Bocuse d’Or -joukkue harjoittelee parhaillaan lokakuussa Tallinnassa pidettäviin Euroopan osakilpailuihin, joista matkan on määrä jatkua tammikuussa 2021 pidettäviin maailmanmestaruuskisoihin. Kauden 2020-2021 joukkueeseen kuuluvat kilpailuedustaja Mikko Kaukonen, assistentti Anni Peräkylä sekä valmentaja Heikki Liekola.

Tallinnan kilpailuissa joukkueen tehtävänä on valmistaa kaksi kilpailuruokaa 5 tunnissa 35 minuutissa. Toinen tehtävä käsittää 14 vadilta tarjottavaa annosta, joiden pakollisina pääraaka-aineina ovat viiriäinen ja viiriäisen muna. Toisessa tehtävässä valmistetaan 14 annosta lautasille pakollisena raaka-aineena virolainen monni.

Tallinnan osakilpailu pidetään 15.-16.10. Suomi kilpailee 16.10. perjantaina, jolloin julkaistaan Suomen kilpailuannokset kuvineen.

Uniikin vadin joukkueelle suunnittelevat ja toteuttavat muotoilija Pekka Paikkari sekä muotoilija, lasitaiteilija Markku Salo. Lisäksi joukkueeseen kuuluu laaja ammattilaisten joukko sitoutuneista apulaisvalmentajina toimivista kokeista luovan alan ammattilaisiin ja valmennuksen asiantuntijoihin.

Bocuse d’Or Academy Finlandin pääkumppaneita ovat HKScan Finland Oy, Kesko Oyj ja Metos Finland Oy. Lisäksi kumppaneita ovat Aalto Yliopisto, Arvo Kokkonen Oy, Arla Oyj, Diversey Suomi, E.Ahlström Oy, Food Camp Finland Oy, Food From Finland-Business Finland, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Mazhr Oy, Medanta Oy, Nespresso, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Finland Oy, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Ranskan suurlähetystö, Suomen Viron suurlähetystö, Tallink Silja Oyj, Vihannespörssi Oy ja Vindirekt Finland.

20 08.2020

HKScan tuo markkinoille uuden tuotesarjan, HK Vihreät. Sarjaan kuuluu neljä tuotetta: Kasvisjauhis, Kasvisburgerpihvit, Kasvisnuggetit ja Kasvispullat. Pääosin herneestä ja härkäpavusta valmistetut kasviproteiinituotteet tuovat lisää valinnanvaraa helppoon ja nopeaan ruuanlaittoon. Tuotteet ovat saatavilla ruokakaupoissa 24.8. alkaen.

Maussa ei ole tehty kompromisseja

Tuotekehityksessä on panostettu erityisesti tuotteiden herkulliseen makuun ja hyvään koostumukseen.

- Uuden HK Vihreät -sarjan tuotekehityksen tinkimätön tavoite alusta alkaen on ollut hyvänmakuiset ja koostumukseltaan napakat, mutta mehevät tuotteet. Voimme tyytyväisenä todeta, että olemme onnistuneet. HK Vihreät ovat sellaisenaan maukkaita, mutta miedon makuisia, jolloin niitä voi vielä maustaa omien mieltymysten mukaan. Koostumukseltaan tuotteet muistuttavat tuttuja arkiruuanlaiton tuotteita ja näin maistuvat hyvin ihan jokaiselle, kertoo HKScanin Suomen markkinointijohtaja Ursula Halonen. Lisäksi HK Vihreät -tuotteet ovat tietenkin myös sataprosenttisesti vegaanisia, jatkaa Halonen.

Kasvisjauhiksesta syntyy bolognesekastike tai makaronilaatikko

Ruokakauppoihin tuodaan neljä erilaista HK Vihreät -sarjan tuotetta: HK Vihreät Kasvisjauhis, HK Vihreät Kasvisburgerpihvit, HK Vihreät Kasvispullat ja HK Vihreät Kasvisnuggetit. Jauhis ja burgerpihvit on tarkoitettu kypsennettäviksi tuttuun tapaan esimerkiksi paistamalla. Valmiiksi kypsät tuotteet, pullat ja nuggetit, lämmitetään mieluiten uunissa.

- Helppous ja vaivattomuus ovat monessa perheessä tärkeimpiä asioita etenkin arjen ruuanlaitossa. Siksi päädyimme näihin neljään tuotteeseen, joiden käyttötapa ja valmistaminen ovat kaikille ennestään tuttuja. Jauhiksesta syntyvät bolognesekastike, makaronilaatikko tai vaikkapa mureke tuttuun tapaan. Burgerpihvin voi paistaa sämpylän väliin, pullat ja nuggetit sopivat naposteluun tai lisukkeiden kera pääruoaksi, kertoo Halonen.

Lisää valinnanvaraa ja vihreää arjen ruuanlaittoon

Sana ”arkiruoka” voi joistain tuntua sävyltään vähättelevältä. Tosiasiassa juuri arkiruuan tekeminen vasta haastavaa onkin – sen kun pitäisi luoda perusta terveelliselle ravitsemukselle, syntyä kohtuullisella vaivalla ja tietenkin maistua hyvälle viikosta ja kuukaudesta toiseen.

- Monissa perheissä mietitään, miten saisi lisättyä vihreää lautasille ja miten saisi lapsetkin syömään enemmän kasviksia sekä monipuolisemmin proteiineja. HK Vihreät on vastaus tähänkin pulmaan, helposti tuttujen perusruokien muodossa. Ennen kaikkea haluamme tuoda lisää valinnanvaraa ihan kaikille, niin sekasyöjille, kasvissyöjille kuin vegaaneillekin, Halonen muistuttaa.

Uusi aluevaltaus HKScanille

Lähtölaukaus uudelle HK Vihreät -kasviproteiinisarjalle annettiin jo viime vuoden puolella, kun HKScan ja Hes-Pro tekivät yhteistyösopimuksen kasviproteiinituotteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja markkinoille tuomisesta. Kumppanuus on esimerkki HKScanin strategisesta tavoitteesta laajentua uusiin tuotekategorioihin ja raaka-ainepohjiin. Monipuolinen tuotteisto tukee HKScanin tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja uudet kulutustrendit luovat laajempaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Vastuullisesti tuotettu liha ja lihatuotteet ovat jatkossakin HKScanin toiminnan keskiössä.

- HK Vihreät -sarja on meille uusi aluevaltaus, vaikka HKScanilla on vuosien kokemus esimerkiksi kasvisruokien valmistamisesta. Uskomme, että erilaiset kasviproteiinituotteet kasvattavat suosiotaan yhtenä vaihtoehtona arjen ruuanlaitossa ja tuotekehityksessämme on suunnitelmia myös sarjan laajentamisesta, kertoo Halonen.

HK Vihreät -tuotteiden perusraaka-aineet ovat herne ja härkäpapu. Kaikki sarjan tuotteet valmistetaan Suomessa ja ne ovat Avainlippu-tuotteita. Kasvisjauhis ja Kasvisburgerpihvit valmistetaan Vantaalla, Kasvispullat ja Kasvisnuggetit valmistetaan Mikkelissä HKScanin tuotantolaitoksilla. Tuotteet ovat laktoosittomia, gluteenittomia ja vegaanisia. HK Vihreät -pakkaukset lajitellaan kotona muovina. Kasvisjauhiksen ja Kasvisburgerpihvien rasiat ovat myös kierrätettäviä.

07 08.2020

kaukonen 1

Mikko Kaukonen, valmentaja Heikki Liekola ja assistentti Anni Peräkylä. Kuva: ELO-säätiö, Santer Stenvall

Edustajaksi maailman vaativimpaan kokkikilpailuun kaudelle 2020 – 2021 valittiin Mikko Kaukonen, Food Camp Finlandista. HKScan on mukana kehittämässä suomalaista ruokakulttuuria ja ravintola-alan arvostusta. Tästä esimerkkinä Suomen Bocuse D’Or -kilpailujoukkue, jonka virallisena raaka-ainetoimittajana ja yhteistyökumppanina HKScan on toiminut jo vuosien ajan.

Kaukonen valikoitui edustajaksi Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä Viini & Ruoka
-tapahtumassa lokakuussa. Kilpailutehtävänä oli valmistaa 5 tunnissa 40 minuutissa 14 kala-annosta lautasille ja 12 liha-annosta vadille sekä kaksi liha-annosta lautasille. Pakolliset raaka-aineet liha-annoksessa olivat HK Viljaporsaan luullinen porsaan kylki ja HK Viljaporsaan sorkka.

Kuva ELO saatio Santeri Stenvall 2

- Porsaan kyljen ja sorkkien käyttäminen maailmanluokan kisa-annoksissa on oiva esimerkki siitä, miten edullisistakin ruhon osista saa kehitettyä erittäin maukkaita ja näyttäviä ruokia. Esimerkiksi porsaan sorkat ovat hienoja gastronomisia raaka-aineita, joita enää valitettavan harva osaa käyttää, kertoo kilpailun johtaja Sami Rekola.

Lihakoulun blogissa seuraamme Kaukosen taivalta kohti himoittua titteliä. Ensimmäinen osa Matkalla Lyoniin -blogisarjasta on luettavissa täällä https://www.hk.fi/lihakoulu/lihakoulun-blogi/matkalla-lyoniin-osa-1/.

Mikä Bocuse d’Or

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Paul Bocuse siirsi kilpailun johtajuuden pojalleen Jerôme Bocuselle vuoden 2017 kilpailujen alla. Paul Bocuse menehtyi 20.1.2018.

Bocuse d’Or -kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna pidetään sekä maakohtaiset edustajakarsinnat että maanosakohtaiset karsintakierrokset Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa, joiden kautta valikoituu toisen vuoden 24 finalistia. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa. Vuonna 2020 Euroopan-karsinnat pidetään Tallinnassa toukokuun aikana.

Kilpailu koostuu 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan tyypillisesti 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 14 annosta lautasille. Tuomaristo koostuu jokaisen kilpailevan maan Bocuse d’Or Academyn presidentistä. Tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Lisäksi lopulliseen sijoitukseen vaikuttaa keittiötyöskentely.

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 14 kertaa. Maamme parhaat sijoitukset ovat Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015 ja Ismo Sipeläisen 4. sija vuonna 2019. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä ja kerran kuudensia.

Bocuse d’Or -edustaja valitaan edustuskaudelle karsintakilpailussa, ja hänen lisäkseen kilpailujoukkueeseen kuuluvat assistentti, valmentaja, tuomarina ja joukkueen johtajana toimiva Bocuse d’Or Academy Finlandin presidentti sekä viestinnästä ja kansainvälisistä suhteista vastaava promotion manager.

Bocuse d’Or -kilpailun vastuullinen kilpailujärjestäjä Suomessa on Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö. Lue lisää http://www.elo-saatio.fi/bocusedor/.

20 05.2020

HKScan Oyj ja Leivon Leipomo Oy perustavat yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on edistää kasvipohjaisen Boltsi-tuoteperheen kehitystyötä ja kasvua. Leivon Leipomon kehittämä Boltsi-tuoteperhe voitti vuonna 2019 Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun. Suomessa kasvipohjaiset Boltsi kaura-siemenpyörykät ovat vakiinnuttaneet asemansa vähittäiskaupassa.

"On hienoa päästä tekemään yhteistyötä perinteikkään perheyhtiön, Leivon Leipomon kanssa. Yhdistämme osaamistamme ja edistämme Boltsi-tuoteperheen kehitystyötä ja kasvua. Kumppanuus Leivon Leipomon kanssa tukee HKScanin strategista tavoitetta laajentua uusiin tuotekategorioihin ja kasvua monipuoliseksi ruokataloksi. Uskon, että HKScan pystyy tarjoamaan Leivon Leipomolle vahvan kaupallisen alustan, mikä mahdollistaa Boltsi-tuoteperheen kasvun ensisijaisesti Suomessa, mutta mahdollisesti myös muilla HKScanin kotimarkkinoilla”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Leivon Leipomo omistaa 51 prosenttia ja HKScan 49 prosenttia yhteisyritys Boltsi Oy:stä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola. Tuotteet valmistetaan Suomessa, pääsääntöisesti HKScanin tuotantolaitoksilla olemassa olevilla tuotantolinjoilla, mikä nostaa myös niiden käyttöastetta.  

”Olemme etsineet kumppania edistämään Boltsi-tuoteperheen menestystarinaa, sillä Leivon Leipomon omat resurssit ovat rajalliset. HKScanin kaupallinen asema niin Suomessa kuin yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella sekä kehitysresurssit ja tuotantokapasiteetti antavat erittäin hyvän lähtökohdan Boltsi-tuoteperheen kehitystyölle ja kasvulle. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että HKScan lähtee mukaan tukemaan Boltsi-tuoteperheen kehitystä ja kasvua yhteistyökumppaninamme”, sanoo Leivon Leipomo Oy:n toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

Leivon Leipomo Oy on Tampereen vanhin yksityinen leipomoalan yritys, joka on perustettu vuonna 1913. Leipomo on säilynyt saman perheen omistuksessa, ja nykyinen toimitusjohtaja Harri Jaakkola on neljännen polven leivolainen. Yhtiö työllistää noin sata henkilöä.

07 05.2020

Tammi–maaliskuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 6,8 prosentilla ja oli 428,9 (401,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 10,8 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-14,7) miljoonaa euroa tappiollinen.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 6,2 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-10,1) miljoonaa euroa tappiollinen
 • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi voitolliseksi ja oli 3,9 miljoonaa euroa.
 • Liiketulosta paransivat merkittävimmin kaupalliset onnistumiset ja myyntivolyymin kasvu sekä liiketoiminnan tehostamistoimet.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 10,2 miljoonalla eurolla ja oli -7,3 (-17,5) miljoonaa euroa.
 • Korollinen nettovelka oli 298,0 (364,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 96,8 (119,8) prosenttia.
 • HKScan on toteuttanut lukuisia erityistoimenpiteitä varmistaakseen kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden, henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa jatkuvuuden Covid-19 -epidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikilla markkina-alueillaan. Maaliskuussa HKScanin vähittäiskauppamyynti kasvoi voimakkaasti, mutta myynti food service -kanavassa heikkeni selvästi. Kokonaisvaikutus liiketulokseen oli kustannusten noususta johtuen vähäinen.
 • HKScan tiedotti katsauskauden jälkeen ostaneensa Vantaan tehdasalueensa tontin, mikä mahdollistaa toimintojen jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

avainluvut 05 20

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin Turnaround-ohjelma eteni kokonaisuutena suunnitellusti. Covid-19 -epidemia aiheutti ennalta arvaamattomia muutoksia kaikilla markkina-alueillamme ja vuoden ensimmäinen neljännes päättyi varsin poikkeukselliseen tilanteeseen. Suuri kiitos yhtiön koko henkilöstölle, sopimus-tuottajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme hyvin tehdystä työstä poikkeustilanteessa. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut merkittävästi. HKScanin koko pitkän arvoketjun, maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin vuoden jokaisena päivänä, strateginen merkitys kasvaa kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla.  

Toimialalle luonteenomaisesti ensimmäinen vuosineljännes on tuloksellisesti haastava. HKScanin liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 7 prosenttia. Vertailukelpoisin luvuin kasvua oli kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Olen kokonaisuutena tyytyväinen HKScanin ensimmäisen vuosineljänneksen 6,2 miljoonan euron tulosparannukseen, vaikka kaikkien liiketoimintayksiköiden tuloskehitys ei ollut tyydyttävä. Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi vielä -3,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuositasolla, rullaava 12 kuukautta, yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kääntyi jo tammikuussa positiiviseksi ja oli maaliskuun lopussa 3,9 miljoonaa euroa voitollinen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt hieman yli vuodessa parantaneet vertailukelpoista liiketulosta yli 50 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Tavoitteena olevaan kannattavuustasoon on vielä pitkä matka, mutta suunta on oikea.

Tanska, Ruotsi ja Baltia saavuttivat tavoitteensa ja paransivat selvästi vertailukelpoista liiketulostaan. Parannusta tapahtui kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Suomi jäi joillakin liiketoiminnan osa-alueilla hieman tavoitetasosta. Syyt tähän on tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi aloitettu. Suomen siipikarja-liiketoiminta paransi edelleen tulostaan. Rauman prosessi on vakaa, mutta siipikarjan kulutuksen arvioitua nopeamman kasvun vuoksi ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi, päätimme tammikuussa investoinnista teurastusprosessiin.

Covid-19 -epidemian aiheuttamiin äkillisiin kysynnän muutoksiin vastaaminen aiheutti meille ylimääräisiä kustannuksia. Vähittäiskaupan vahva kasvu ja kysynnän kohdistuminen kotona tapahtuvaa ruoanlaittoa palveleviin perustuotteisiin siipikarjanlihassa, sian- ja naudanlihassa sekä lihavalmisteissa turvaavat yhtiön myyntiä myös poikkeustilanteessa. Food service -kanavan kysynnän heikkeneminen vaikeuttaa toimintaamme, mutta yhtiön vahva asema vähittäiskaupassa kompensoi tätä. Arvioimme vähittäiskauppamyynnin sekä lihan ja lihavalmisteiden kysynnän jatkuvan hyvänä lähikuukausina. Myös ruoan verkkokauppa ja toimitukset suoraan kuluttajien koteihin ovat kasvaneet selvästi. Nämä jäänevät markkinassa vahvempaan rooliin myös epidemian jälkeisessä ajassa.

Koronaepidemia on vaikuttanut myös Kiinan vientiimme. Suunniteltuja vientivolyymejä ei aivan saavutettu Kiinan osalta, mutta vienti kasvoi vertailukaudesta. Kiinan vienti palautui lähelle tavoitteen mukaista tasoa vuosineljänneksen lopussa. Korvaavaa vientiä kohdistettiin muille vientimarkkinoille, mikä kompensoi Kiinan viennin alkuvuoden haasteet. Tilanne on johtanut kustannusten nousuun vientilogistiikassa. Epidemian seurauksena volatiliteetti jatkuu kansainvälisillä lihamarkkinoilla. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa saadaksemme vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle.

Tässä poikkeustilanteessa meille yhtiönä on ratkaisevan tärkeää huolehtia henkilöstömme terveydestä ja sen myötä tuotantolaitostemme toiminnasta. Normaaliakin tarkemmat varautumistoimenpiteet hygienian osalta erityisesti tuotannossa ja logistiikassa ovat olleet toiminnan keskiössä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Olemme myös ohjeistaneet sopimustuottajiamme toteuttamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Yhtiön strategiaa on viety määrätietoisesti eteenpäin. Olemme keskittyneet vuosineljänneksen aikana erityisesti Turnaround-ohjelman johtamiseen sekä konsernin uuden tulosyksikkörakenteeseen perustuvan toimintamallin jalkautukseen. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruoka-taloksi. Otamme epidemian mahdolliset vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen huomioon strategiassamme ja sen toteutuksessa.

HKScan osti huhtikuun alussa LSO Osuuskunnalta Vantaan tuotantoyksikkönsä tontin. Järjestely toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä rahoittajapankkiemme kanssa. Tontin osto oli meille tärkeää, jotta kykenemme turvaamaan toimintojemme jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään, sillä koko Suomen elintarvikemarkkinaa palvelevan Vantaan tuotantoyksikön ja logistiikkakeskuksen käyttöikä jatkuu 2030-luvulle asti. Tavoitteenamme on laajentaa tontin omistuspohjaa alueen kehittämiseksi vastaamaan sen tulevaisuuden käyttötarpeita.

HKScanin tulosparannuksen ja rahavirran vahvistumisen jatkuminen antavat yhtiölle vakaan perustan jatkaa meneillään olevaa työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. HKScan on noin 7000 työntekijänsä, lähes 20 tuotantolaitoksensa ja tuhansien kotimaista liharaaka-ainetta tuottavien maatilojen voimin keskeinen osa kotimarkkinoidensa ruokahuoltoa ja ruokaturvaa. Olemme tätä nyt ja olemme olleet sitä yli 100-vuotisen historiamme ajan kaikilla kotimarkkinoillamme. Teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteessa turvataan. Ruokaa tarvitaan joka päivä ja HKScanilla on tässä keskeinen rooli kaikilla kotimarkkinoillaan. HKScanin strateginen perusta on kehittää koko pitkää arvoketjuaan maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin määrätietoisesti ja rakentaa tälle perustalle vahvistuvaa omistaja-arvoa monipuolisena ruokatalona.

07 05.2020

8bc51c3fa3720122 800x800ar

VTT on laskenut Kariniemen® Sankarit -projektin tilojen hiilijalanjäljen. Kariniemen siipikarjatilojen hiilijalanjälki on keskimäärin 2,4 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden*. Luotettavaa vertailutietoa hiilijalanjäljestä on vielä vähän, mutta nyt laskettu hiilijalanjälki on pienin Suomessa mitatuista. Vuoden 2019 lopulla alkaneessa Kariniemen Sankarit -projektissa on mukana 10 pilottitilaa. Tilojen kanssa rakennetaan toimintatapaa, jonka tavoitteena on hiilineutraali tuotantoketju.

Tilakohtainen laskelma mahdollistaa systemaattisen työn hiilijalanjäljen pienentämiseksi koko Kariniemen® -tuotantoketjussa. Seuraavassa vaiheessa Kariniemen Sankarit -tilat määrittävät asiantuntijoiden avustuksella toimenpiteet oman tilansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tilojen apuna ovat HKScanin Agrofood Ecosystem® -verkoston kumppanit, joiden avulla tiloille luodaan omat ilmastoreseptit.

”Tavoitteenamme on Kariniemen-ketjun hiilineutraalius. Uusiutuvan energian määrä tiloilla on suuri, joten energian käytöstä aiheutuvat päästöt ovat pienet. Peltoviljely on valittu keskeiseksi kehityskohteeksi, koska tilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä pellon satotason nostaminen, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Kariniemen Sankarit -tilat testaavat erilaisia tilan tarpeisiin soveltuvia toimenpiteitä. Yksi keskeinen yhteistyökumppanimme tilojen peltoviljelyn kehittämisessä on Yara Suomi. Pilottitilat saavat käyttöönsä myös tekniikkaa, jonka avulla pellon hiilensidontaa voidaan todentaa”, kertoo HKScanin alkutuotannon strategisista projekteista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.

”Broilerituotannon hiilijalanjälkilaskenta perustuu kansainvälisiin ISO-standardeihin ja IPCC:n suosituksiin. Laskennassa on käytetty suomalaisia ja tilakohtaisia lähtötietoja. Laskenta kattaa broilerituotannon arvoketjun vanhempaissukupolven kasvatuksesta lähtien teurasvalmiiseen broileriin sisältäen rehuntuotannon, lantajärjestelmän, energian, kuivikkeen ja kuljetusten ilmastovaikutukset. Merkittävimmät päästöt muodostuvat lintujen ruokinnasta, mitä varten kerättiin tietoja tilojen omasta viljelystä ja teollisten ostorehujen tuottajilta” kertoo tutkija Katri Behm VTT:ltä.

Tilakohtaisen laskennan apuna on käytetty Biocoden laskentatyökalua. ”Työskentelemme yritysten kanssa, jotka toimivat edelläkävijöinä vastuullisen ruokaketjun edistämiseksi. HKScan on erinomainen esimerkki tällaisesta yrityksestä” kertoo Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

Agrofood Ecosystem® -verkoston avulla yhä vastuullisempaa ruoantuotantoa

HKScan tekee laaja-alaista työtä ympäristövaikutustensa pienentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. HKScanin vastuullisuustyön keskeisiä tavoitteita ovat kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen terveellisillä, laadukkailla, vastuullisesti tuotetuilla ja hyvän makuisilla tuotteilla.

HKScan käynnisti syksyllä 2019 Agrofood Ecosystem® -verkoston rakentamisen Suomessa. Yhteistyöverkoston tiedot, osaaminen ja parhaat käytännöt voidaan kerätä ja hyödyntää laajasti asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin HKScanin markkina-alueilla.

* Laskenta perustuu ISO-standardoituihin menetelmiin ja IPCC:n laskentaohjeisiin ja tulokset ilmoitetaan massa-allokoituina kg CO2e / kg elopainoa. Laskennassa on huomioitu mm. seuraavat kasvihuonekaasut: CO2, CH4, N2O.

18 03.2020

Me HKScanissa suhtaudumme koronavirukseen ja siitä aiheutuviin tilanteisiin äärimmäisellä vakavuudella. Teemme kaiken mahdollisen turvataksemme henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme sekä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä varmistaaksemme liiketoimintamme häiriöttömyyden.

Euroopan elintarviketurvallisuuskeskuksen (EFSA) mukaan koronavirus ei tämän hetkisen tiedon mukaan tartu elintarvikkeiden välityksellä, joten korkeiden hygieniavaatimustemme mukaisesti valmistettuja tuotteitamme voi käyttää turvallisesti.

Käytössämme on koko konsernin kattava kriisinhallintamalli sekä useita toimintaamme linjaavia viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä, joilla varmistetaan tuotteiden ja toiminnan laatu sekä henkilöstön turvallisuus. Kaikissa HKScanin tuotantoyksiköissä konsernin laajuisesti on käynnissä toimenpiteet toiminnan varmistamiseksi mahdollisissa koronaviruksen aiheuttamissa poikkeustilanteissa.

HKScanissa koronavirustilannetta koordinoi Pandemic Influenza Response Team,
joka seuraa päivittäin tilanteen kehittymistä ja päivittää yhtiön toimintaohjeita.

Ennaltaehkäistäksemme koronaviruksen leviämistä, olemme ohjeistaneet koko henkilöstömme muun muassa seuraavissa asioissa:

 • noudatamme tiukkoja hygieniakäytäntöjämme sekä viranomaisohjeita mahdollisissa tautiepäilyssä,
 • työvuorojen suunnittelulla vältämme kontakteja tuotantoyksiköiden eri työvuorojen ja osastojen välillä
 • järjestämme henkilöstön ruokailut ja tauot osastoittain ja välttäen kontakteja
  eri osastojen välillä,
 • ulkomaan työmatkat ovat kiellettyjä ja rajoitamme maiden sisällä henkilöstömme liikkumista eri tuotantoyksiköiden välillä,
 • vieraiden vastaanotto on pääsääntöisesti kielletty tuotantoyksiköihimme ja sopimustiloillemme,
 • noudatamme 14 vuorokauden karanteeniaikaa niiden työntekijöiden osalta,
  jotka ovat olleet lomalla ulkomailla,
 • jos tilanne edellyttää henkilöstön asettamista karanteeniin, noudatamme tarkasti sisäistä ohjeistustamme,
 • hyödynnämme etätyötä ja virtuaalikokouksia aina kun se on mahdollista ja lisäksi olemme suositelleet henkilöstöämme välttämään kaikkia tilaisuuksia, jotka vaativat fyysistä paikallaoloa
 • Koronavirukseen liittyvä tilanne on erityinen ja aiheuttaa epävarmuutta. Tavoitteemme on varmistaa koko pitkän arvoketjumme toimivuus myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Mikäli teillä on kysymyksiä, otattehan yhteyttä HKScanin tuttuihin yhteyshenkilöihinne.