11 12.2019

HKScan kehittää suomalaista lihantuotantoa määrätietoisesti

Viime päivinä on uutisoitu suomalaisen sianlihan saatavuudesta ja hinnoista. HKScan on sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille ja toimittamaan asiakkailleen sovitut määrät suomalaista sianlihaa. HKScanin asiakkaita Suomessa ovat päivittäistavarakaupan lisäksi Food Service-sektori ja elintarviketeollisuus. Eläintuotannossa määriä hallitaan pitkäjänteisillä suunnitelmilla, siksi myös kauppasopimukset ovat eri pituisia ja ne on sidottu yhteisesti sovittuihin määriin. HKScan on myös merkittävä rahtiteurastaja ja myy teurastuspalveluja niitä tarvitseville.

Suomalaiset lihantuottajat haluavat jatkossakin tuottaa sianlihaa. HKScanilla on käynnissä useita toimia vastuullisen ja korkealaatuisen suomalaisen lihantuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Korkeiden laatukriteerien mukaisesti ja vastuullisesti tuotetulla lihalla on kysyntää Suomen lisäksi myös ulkomailla mm. Kiinassa.  

”On tärkeää, että lihantuotanto Suomessa on elinvoimaista. Sianlihan hinnan osalta Suomi on osa eurooppalaista sikamarkkinaa ja sianlihan hinta on kiinni eurooppalaisessa hintatasossa. Suomessa tuottajahinta on kilpailukykyinen ja pysytellyt melko tasaisesti EU:n keskihinnan tasolla, vaikka suurimmat nousut ja laskut ovat meiltä jääneetkin väliin,” kertoo HKScanin Suomen markkinasta vastaava johtaja Jari Leija.

a04c44a0b7722a1b 800x800ar

Suomalainen eläintuotanto on maailman kärkeä eläinten hyvinvoinnissa ja laadussa

Suomalaista eläintuotantoa säädellään lainsäädännöllä ja valvotaan viranomaisten toimesta. Osaavat HKScanin sopimustuottajat pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin eläimet ovat terveempiä ja antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa.

HKScanin suomalaiset sianlihan sopimustuottajat täyttävät lisäksi Laatuvastuu-tuotantotavan kriteerit. Laatuvastuu on nimi sianlihan tuotantotavalle, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa.