20 11.2019

HKScan Oyj ja Hes-Pro (Finland) Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen kasviproteiinituotteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja markkinoille tuomisesta. Hes-Pro on osa yritysryhmää, johon kuuluu myös Hesburger-pikaruokaketju. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos on lisännyt kasviproteiinituotteiden kysyntää ja tässä kasvussa molemmat yhtiöt haluavat olla vahvasti mukana. Yhteistyösopimuksen mukaisesti HKScan tuo vuoden 2020 alkupuolen aikana markkinoille kasviproteiinituotteita ensin food service -kanavaan ja myöhemmin vähittäiskauppaan. Tuotteet ovat Hes-Pron kehittämiä ja ne tullaan alkuvaiheessa valmistamaan Hes-Pron uudessa tehtaassa Kaarinassa. Osapuolet selvittävät tuotannon laajentamista myöhemmin myös HKScanin omiin tuotantoyksiköihin.

"Yhteistyö Hesburger-ryhmään kuuluvan Hes-Pron kanssa on HKScanille luonteva askel uuden konsernistrategian toteuttamisessa ja tukee yhtiön tavoitetta kehittyä monipuoliseksi ruokataloksi sekä laajentua uusiin tuotekategorioihin ja raaka-ainepohjiin. Vastuullisesti tuotettu liha ja lihatuotteet ovat jatkossakin HKScanin toiminnan keskiössä, mutta luodaksemme laajempaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle, olemme aktiivisesti mukana uusissa kulutustrendeissä. Hes-Pro on tehnyt ansiokasta työtä kasviproteiinituotteiden kehittämisessä ja on hienoa aloittaa yhteistyö heidän kanssaan. Yhteistyö on hyvä esimerkki HKScanin kumppanuusstrategiasta, jonka mukaisesti olemme mukana kehittyvissä tuotekategorioissa ja myyntikanavissa myös vahvojen kumppanuuksien kautta", sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Ensimmäisenä uudet kasviproteiinituotteet lanseerataan Suomessa, mutta HKScan selvittää mahdollisuuksia myydä tuotteita myös yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella. HKScan tuo tuotteet vahvasti kasvussa olevaan food service -kanavaan ja kehittyvään vähittäiskauppaan omilla tuotebrändeillään.

Hes-Pro on tehnyt pitkään kasviproteiinipohjaisten tuotteiden tuotekehitystyötä. Hes-Pron hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela sanoo: "Tunnistimme kasvavan tarpeen kasviproteiinituotteille jo vuosia sitten ja aloitimme omien kasviproteiinituotteiden kehittämisen. Tavoitteemme on tehdä poikkeuksellisen hyviä tuotteita omalla reseptillä. Olemme etsineet sopivaa kumppania tuotteiden tuomiseksi laajasti kuluttajamarkkinaan. Halusimme kokeneen kumppanin, joka on vahva toimija kuluttajamarkkinassa ja toimii myös maantieteellisesti laajalla alueella. On hienoa aloittaa yhteistyö HKScanin kanssa, jolla on laaja myynti- ja jakeluverkosto Pohjoismaissa. Uskon, että kumppanuus Hes-Pron kanssa tukee myös HKScanin tavoitetta kasvaa monipuolisena ruokatalona."

HKScan Oyj
Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja

20 11.2019

Kariniemen kotitilat ovat edelläkävijöitä myös ympäristöasioissa. Ketjua on kehitetty ja ympäristövaikutuksia pienennetty jo 2000-luvulta asti. Nyt Kariniemen® kotitiloilla on aloitettu seuraava kehitysvaihe, jonka tavoitteena on viedä sopimustuotanto kohti entistä vastuullisempaa ruoantuotantoa. Ensimmäiseksi kotitiloilla keskitytään toimiin tilojen hiilijalanjäljen madaltamiseksi.

Kariniemen Sankarit -projekti alkaa tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskemisella. Kun se on laskettu, suunnittelevat kotitilat asiantuntijoiden avustuksella toimia oman tilansa hiilijalanjäljen madaltamiseksi. Kotitilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä keskitytään ensimmäisen vuoden aikana peltoviljelyyn, koska pellon satotason nostaminen, kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Pilottitilat saavat käyttöönsä myös tekniikkaa, jonka avulla pellon hiilensidontaa voidaan todentaa.

be68dbb5867ba7e6 800x800ar
Kuva: Yksi Kariniemen Sankarit -projektin yhdestätoista pilottitilasta on broilertuottaja Jussi Oittinen Sastamalasta.

"On tärkeää, että kuluttajat saavat lisää tietoa niin Kariniemen kotitilojen kuin tuotteidenkin ympäristövaikutuksista. Haluan olla mukana vahvistamassa Kariniemen®-brändiä entisestään. Tilallamme on ympäristövaikutuksia pyritty ottamaan huomioon jo pidemmän aikaa. Aiempien kehittämisprojektikokemusten pohjalta tiesin, mitä odottaa Kariniemen Sankarit – projektilta. Tieto oman tilan hiilijalanjäljestä auttaa vertailussa toisten mukana olevien tilojen hiilijalanjälkeen. Ja kun tietää lähtötason, pystyy arvioimaan, millä toimenpiteillä hiilijalanjälkeä voi pienentää. Toivottavasti saan projektista toteuttamiskelpoisia vinkkejä ja työkaluja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja peltoviljelyn kehittämiseen kuten mm. maan rakenteen hoitoon ja parantamiseen liittyvissä asioissa sekä lannoituksen optimoinnissa", kertoo Kariniemen sopimustuottaja Jussi Oittinen.

Pilottitilojen apuna ovat Kariniemen ekosysteemikumppanit. He tuovat alkuvaiheessa osaamista hiilijalanjäljen laskentaan, tilakohtaisten ratkaisujen suunnitteluun ja mittaamiseen. Heidän kauttaan Kariniemen kotitilat saavat myös uusinta teknologiaa, jota ei ole vielä Suomessa yleisesti käytössä.

"Ilmastotyöhön osallistuminen on Kariniemen ketjussa toimivien yhteinen asia ja on tärkeää olla kehityksen kärjessä. Toivon, että me kariniemeläiset voimme näyttää suuntaa. Tämän projektin kautta voimme saada uusia näkökulmia tilojemme kehittämiseen. Lähtötietojen kokoaminen oli työlästä, mutta tärkeää. On mielenkiintoista kuulla asiantuntijoiden toimenpide-ehdotuksia tilamme hiilijalanjäljen pienentämisestä. Minulla on omat näkemykseni siitä, miten viljelyä tilallamme harjoitetaan, ja tietyistä periaatteista en ole kovin helposti valmis tinkimään", kertoo Oittinen.

Kariniemen® - Hyvä syntyy hyvästä  

Kariniemen ketjussa on jo aiemmin kiinnitetty huomiota mm. bioenergian käyttöön. Kun vuosituhannen alussa polttoöljy oli kotitilojen yleisin polttoaine lämpöenergian tuottamisessa, on biopolttoaineiden osuus lämmityksessä nyt jo 94 prosenttia. Lisäksi viidennes Kariniemen kananpojista elää kotitiloilla, joilla hyödynnetään tuulivoimaa ja muutaman viime vuoden aikana myös aurinkoenergian käyttö on kasvanut. Se kattaa nyt jo viidesosan tiloista.

"Haluamme tarjota kuluttajille entistä maistuvampaa elämää – tänään ja huomenna. Uudet toimenpiteet kotitiloilla varmistavat, että Kariniemen säilyttää edelläkävijän aseman ja että kuluttaja voi syödä suomalaista Kariniemen kananpoikaa hyvällä omalla tunnolla myös tulevaisuudessa. Kun asiat tehdään hyvin tilalta kuluttajalle asti, varmistamme vastuullisuuden lisäksi tuotteen turvallisuuden ja maistuvuuden. Hyvä syntyy hyvästä – sillä Kariniemen® allekirjoittaa kaikki asiat", kertoo HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo.

18 11.2019

Olympiastadionin ja HKScanin ikonisen brändin HK:n juuret ovat Helsingissä. Vuonna 1949 perustettu Helsingin Kauppiaat (HK) oli lihatukkuliike, joka välitti lihaa, lihavalmisteita ja vihanneksia Helsingin seudulla ja jo silloin myös Stadionille. Nyt yhteistyö saa jatkoa, kun Olympiastadion uudistuu kansainväliseksi suurtapahtumien keskukseksi ja päivittäiseksi vierailukohteeksi.

Klassikot yhdessä

Olympiastadionin ja HK:n yhteistyössä yhdistyvät suomalaisten kehittämät eri aikakausien klassikot ja innovaatiot. Uudistuva Olympiastadion on täydellinen kumppani HK:lle: klassinen mutta moderni, luotettava ja laadukas. Nämä ovat meille yhteisiä arvoja. Tietenkään hyvää makua unohtamatta. ” kertoo HK-brändistä vastaava HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo.

”HKScan on monipuolinen ruokatalo. Lähtökohtanamme ovat luonnollisuus, vastuullisuus, terveellisyys ja hyvä maku. Haluamme tarjota maistuvampaa elämää – tänään ja huomenna sekä varmistaa laadun kaikessa mitä teemme tilalta kuluttajalle. Uskomme, että opimme myös Olympiastadionin asiakkailta ja varmistamme, että he saavat tulevaisuudessakin nauttia herkullisesta ruoasta stadionin eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Sopimuksemme mukaisesti stadionilla tuotteissa käytettävä broileri sekä tuore naudan- ja porsaanliha on 100% suomalaista, kertoo Suomen Away from Home -liiketoiminnasta vastaava johtaja Sari Palokangas HKScanista.

Uudistetulla Olympiastadionilla yleisöä palvellaan monipuolisesti entistä laajemmilla ja uusilla palvelualueilla. Stadionin uudistettu ravintola palvelee asiakkaita päivittäin kaikille vierailijoille, harrastajille ja kaupunkilaisille avoimena ravintolana. Stadionin uudet seminaari- ja kokoustilat mahdollistavat jatkossa hyvinkin erilaisten tilaisuuksien järjestämisen uniikissa miljöössä.

”Olympiastadion on monitoimiareena ja yleisömäärät suuret. Huolehdimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa siitä, että asiakkaamme löytävät valikoimistaan laadukkaan ja jokaisen henkilökohtaisen mieltymyksen mukaiset ruokaratkaisut. Tuleva tarjontamme kattaa tuotteet sekä lihanystäville että kasvisruokailijoille. Parhaat stadion- ja makuelämykset syntyvät vastuullisesta toteutuksesta, intohimosta ja ammattitaidosta, jota yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet edistämään”, toteaa Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

13 11.2019

HEINÄ–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 5,6 prosentilla ja oli 439,4 (416,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 443,4 miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 1,0 (-2,4). Myös vertailukelpoinen liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.
  • Rahavirta ennen investointeja oli 12,5 (-9,4) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 6,6 (-19,8) miljoonaa euroa.
  • Kannattavuus parani laaja-alaisesti kaikilla markkina-alueilla kaupallisten onnistumisten, tuotantotehokkuuden paranemisen ja kustannussäästöjen ansiosta. Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli yksi merkittävimmistä tekijöistä konsernin liiketuloksen ja rahavirran vahvistumisessa.

HKScanin uusi konsernistrategia julkistettiin katsauskauden jälkeen. Lisäksi yhtiö ilmoitti suunnitelmastaan uudistaa konsernin toimintamalli tukemaan strategian toteuttamista.

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 1,6 prosentilla ja oli 1 280,6 (1 260,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 1 295,9 miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli -16,7 (-44,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti -1,3 (-3,6).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -8,0 (-44,4) miljoonaa euroa. Vastaava liiketulosprosentti oli -0,6 (-3,5). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.
  • Rahavirta ennen investointeja oli 18,1 (-38,2) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -7,0 (-117,3) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka oli 308,8 (352,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 90,1 (103,8) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan noin 14 prosenttiyksikön vaikutuksen.
  • Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli merkittävin tekijä konsernin liiketuloksen ja rahavirran paranemisen taustalla. Parannusta saavutettiin myös kaupallisissa toimissa, tuotantotehokkuudessa ja kulujen hallinnassa.

Kesäkuussa 2019 yhtiö keräsi noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat onnistuneella suunnatulla osakeannilla, ja konsernin pääomarakenne vahvistui. 14,9 miljoonaa euroa tästä summasta edustaa syyskuussa 2018 liik­keeseen lasketun hybridilainan kuitattua osuutta.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden talou­dellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä maini­tun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

taulukko 13 11 2019

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien tuottavan tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla ja sen edustamissa kategorioissa, siipikarjanlihan ja aterioiden kulutus kasvaa. Lihavalmisteiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana ja punaisen lihan kulutuksen kääntyvän hienoiseen laskuun.

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:

Vuoden 2019 alussa käynnistetty turnaround-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. HKScanin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli voitollinen ja yli 14 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Olemme tammi-syyskuussa parantaneet vertailukelpoista liiketulostamme kumulatiivisesti yli 36 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suunta on oikea ja tulosparannus tavoitteen mukainen. Liiketulos ei luonnollisestikaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mutta koko henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä tulosparannuksen ja voitollisen liiketuloksen saavuttamiseksi. Jatkamme tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi.

Merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen®-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen. Yhtiön rahavirta ennen rahoitusta oli heinä-syyskuussa positiivinen ja lähes 29 miljoonaa euroa vertailukautta parempi, vaikka nettokäyttöpääoma kasvoi.

HKScanin liikevaihto kasvoi katsauskaudella lähes 6 prosentilla ja kasvua saavutettiin yhtiön kaikilla markkina-alueilla. Raportoidut liikevaihtoluvut sisältävät vajaan 4 miljoonan euron arvosta myyntivastuun siirtymistä Ruotsista Tanskaan, joten oikaistuna myös Ruotsin liikevaihto kasvoi. HKScanin punaisen lihan myynnin arvo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä yli 5 prosenttia vertailukaudesta, vaikka markkina oli alavireinen. Myös punaisen lihan myyntivolyymi kasvoi. Suomessa HKScanin siipikarjaliiketoiminnan myynti kasvoi yli 15 prosentilla. Kesäjakson aikana 2019 HKScan saavutti markkinajohtajan aseman Suomen siipikarjakategoriassa ja myös Kariniemen®-brändi nousi brändituotteiden markkinajohtajaksi. Yhtiön kaikki keskeiset tuotekategoriat kasvoivat.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki markkina-alueet paransivat liiketulostaan vertailukaudesta. Myös kumulatiivisesti tämän vuoden alusta syyskuun loppuun kaikki markkina-alueet Tanskaa lukuun ottamatta ovat parantaneet liiketulostaan. Tanska onnistui parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen.  

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvoi ja volyymit olivat tavoitteiden mukaiset. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevina kuukausina. Teemme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa tavoitteena saada vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja maailmanmarkkinahintoihin.

Suomessa ja Ruotsissa lihan kuluttajakysyntä vähittäiskaupassa pysyi tammi-syyskuun ajan vakaana, sillä siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on kompensoinut sian- ja naudanlihan kulutuksen laskua. Arvioimme siipikarjanlihan kulutuksen selvän kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Painotamme lihan asemaa osana terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen vastuullisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan varmistajana. Liha on luonnollinen tapa saada monet tärkeät ravintoaineet osana terveellistä ruokavaliota. Teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista vastuullisuustyötä arvoketjumme kaikilla osa-alueilla. Meille eläinten hyvinvointi ja vastuu ympäristöstä ovat keskeisiä painopistealueita. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja rakennamme koko arvoketjumme kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa ekosysteemiä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Julkistimme tänään 6.11.2019 HKScanin uuden konsernistrategian. Sen keskiössä on jo alkuvuonna käynnistetty yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019–2021. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. HKScanin kasvun ajureita ovat siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit. Liha ja lihatuotteet ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa. Keskeisenä osana strategiaansa HKScan panostaa myös asemansa vahvistamiseen kehittyvässä vähittäiskaupassa ja kasvavassa food service -kanavassa uusilla kaupallisilla konsepteilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Suunnittelemme myös konsernilaajuisen toimintamallin uudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia.

HKScanin vahva tulosparannus ja kesällä 2019 toteutettu onnistunut osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt antavat yhtiölle aikaa jatkaa meneillään olevaa järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman järjestelmällinen toteuttaminen jatkuu ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n tammi-syyskuu 2019 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 6.11.2019 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja (CEO), puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja (CFO), puh. 010 570 2512
Keijo Keränen, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja (VP), puh. 010 570 2196
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja (SVP), puh. 010 570 6072
Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

13 11.2019

HKScanin hallitus on hyväksynyt konsernin uuden strategian. Sen keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019 - 2021. Samaan aikaan turnaround-ohjelman toteuttamisen kanssa luodaan vahvaa perustaa yhtiön tulevaisuuden kasvulle. HKScanin tavoitteena on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja vahvistaa yhtiön markkina-asemaa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaa ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä sanoo: ”Kuluttajien ostotottumukset ja -käyttäytyminen muuttuvat nopeasti. Me HKScanissa uskomme monipuolisen, terveellisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan tulevaisuuteen. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä. Toimintamme tarkoitus on mahdollistaa kuluttajille ja asiakkaillemme maistuvampi arki tänään ja huomenna. Suunnittelemme siirtymistä maakohtaiseen liiketoimintamalliin, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyttä sekä selkeyttää tulosvastuuta. Jatkamme myös yhtiön rakenteeseen liittyvää strategista arviointia ja tarkastelemme eri markkinoiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.”

Kotimarkkinoillaan HKScan on johtava yhtiö monissa edustamissaan tuotekategorioissa. Vahva ja innovatiivinen siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit ovat yhtiön kasvun ajureita. Liha ja lihatuotteet ovat yhtiön toiminnan keskiössä ja merkittävässä roolissa myös jatkossa. Lisäksi HKScan selvittää liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotekategorioihin ja raaka-aineisiin vastatakseen kulutustottumusten muutoksiin.

HKScan on vähittäiskaupan vahva kumppani tunnetuilla kuluttajabrändeillään. Kuluttajien ruokailutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa ruokapalveluita tuottava food service
-kanava kasvaa ja avaa elintarviketeollisuudelle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. HKScan panostaa kasvuun ja asemansa vahvistamiseen kehittyvissä ja kasvavissa myyntikanavissa. Uudet kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut tukevat kasvua yhdessä vahvistuvan tuotevalikoiman kanssa.

”Ensisijainen tehtävämme on yhtiön kannattavuuden kuntoon laittaminen yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa. Samanaikaisesti vahvistamme kykyämme luoda asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa keskittymällä kasvuun valituissa tuotekategorioissa ja myyntikanavissa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehtävä aktiivinen kehitystyö mahdollistaa vahvemman läsnäolon kuluttajien ruokahetkissä kehittyvissä myyntikanavissa ja erityisesti kasvavassa food service -kanavassa”, sanoo toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Strategiset ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

HKScanin keskeisin strateginen tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja yhtiön kehittämisen. Tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja saavuttaa johtava asema keskeisissä myyntikanavissa yhtiön kotimarkkinoilla. Viennin ja erityisesti Aasiaan suuntautuvan viennin kasvattaminen on yhtiölle tärkeää. HKScan jatkaa työtä markkina-asemansa vahvistamiseksi keskeisillä vientimarkkinoillaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan:
- liiketulos (EBIT) yli 4 prosenttia liikevaihdosta,
- sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 12 prosenttia,
- nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia ja
- osinko yli 30 prosenttia nettotuloksesta.

Strategiset painopistealueet

- Kasvu kuluttajien ruokahetkissä: Kasvamme ruokatalona kuluttajien suosimissa kehittyvissä myyntikanavissa ja tuotekategorioissa. Hyödynnämme uusia kaupallisia konsepteja ja digitaalisia ratkaisuja.
- Toiminnallinen erinomaisuus: Prosessiemme ja henkilöstömme osaamisen kehittäminen vahvistaa kuluttaja- ja asiakaskokemusta, tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
- Edistyksellinen vastuullisuustyö: Kestävän kehityksen mukainen tapa toimia on keskeinen osa liiketoiminta-ajatteluamme. Rakennamme koko arvoketjun kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa Agrofood-ekosysteemiä yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa vastataksemme muuttuviin kuluttaja- ja asiakastarpeisiin.
- Kilpailukykyinen tuottajayhteisö: Kehitämme vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kilpailukykyä yhteistyössä sopimustuottajayhteisömme kanssa sekä varmistamme meille tärkeiden ja kilpailuetua tuovien raaka-aineiden saatavuuden.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja  

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja (SVP) Heidi Hirvonen, puh. 010 570 6072
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com