11 12.2019

HKScan kehittää suomalaista lihantuotantoa määrätietoisesti

Viime päivinä on uutisoitu suomalaisen sianlihan saatavuudesta ja hinnoista. HKScan on sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille ja toimittamaan asiakkailleen sovitut määrät suomalaista sianlihaa. HKScanin asiakkaita Suomessa ovat päivittäistavarakaupan lisäksi Food Service-sektori ja elintarviketeollisuus. Eläintuotannossa määriä hallitaan pitkäjänteisillä suunnitelmilla, siksi myös kauppasopimukset ovat eri pituisia ja ne on sidottu yhteisesti sovittuihin määriin. HKScan on myös merkittävä rahtiteurastaja ja myy teurastuspalveluja niitä tarvitseville.

Suomalaiset lihantuottajat haluavat jatkossakin tuottaa sianlihaa. HKScanilla on käynnissä useita toimia vastuullisen ja korkealaatuisen suomalaisen lihantuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Korkeiden laatukriteerien mukaisesti ja vastuullisesti tuotetulla lihalla on kysyntää Suomen lisäksi myös ulkomailla mm. Kiinassa.  

”On tärkeää, että lihantuotanto Suomessa on elinvoimaista. Sianlihan hinnan osalta Suomi on osa eurooppalaista sikamarkkinaa ja sianlihan hinta on kiinni eurooppalaisessa hintatasossa. Suomessa tuottajahinta on kilpailukykyinen ja pysytellyt melko tasaisesti EU:n keskihinnan tasolla, vaikka suurimmat nousut ja laskut ovat meiltä jääneetkin väliin,” kertoo HKScanin Suomen markkinasta vastaava johtaja Jari Leija.

a04c44a0b7722a1b 800x800ar

Suomalainen eläintuotanto on maailman kärkeä eläinten hyvinvoinnissa ja laadussa

Suomalaista eläintuotantoa säädellään lainsäädännöllä ja valvotaan viranomaisten toimesta. Osaavat HKScanin sopimustuottajat pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin eläimet ovat terveempiä ja antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa.

HKScanin suomalaiset sianlihan sopimustuottajat täyttävät lisäksi Laatuvastuu-tuotantotavan kriteerit. Laatuvastuu on nimi sianlihan tuotantotavalle, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa.

20 11.2019

HKScan Oyj ja Hes-Pro (Finland) Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen kasviproteiinituotteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja markkinoille tuomisesta. Hes-Pro on osa yritysryhmää, johon kuuluu myös Hesburger-pikaruokaketju. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos on lisännyt kasviproteiinituotteiden kysyntää ja tässä kasvussa molemmat yhtiöt haluavat olla vahvasti mukana. Yhteistyösopimuksen mukaisesti HKScan tuo vuoden 2020 alkupuolen aikana markkinoille kasviproteiinituotteita ensin food service -kanavaan ja myöhemmin vähittäiskauppaan. Tuotteet ovat Hes-Pron kehittämiä ja ne tullaan alkuvaiheessa valmistamaan Hes-Pron uudessa tehtaassa Kaarinassa. Osapuolet selvittävät tuotannon laajentamista myöhemmin myös HKScanin omiin tuotantoyksiköihin.

"Yhteistyö Hesburger-ryhmään kuuluvan Hes-Pron kanssa on HKScanille luonteva askel uuden konsernistrategian toteuttamisessa ja tukee yhtiön tavoitetta kehittyä monipuoliseksi ruokataloksi sekä laajentua uusiin tuotekategorioihin ja raaka-ainepohjiin. Vastuullisesti tuotettu liha ja lihatuotteet ovat jatkossakin HKScanin toiminnan keskiössä, mutta luodaksemme laajempaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle, olemme aktiivisesti mukana uusissa kulutustrendeissä. Hes-Pro on tehnyt ansiokasta työtä kasviproteiinituotteiden kehittämisessä ja on hienoa aloittaa yhteistyö heidän kanssaan. Yhteistyö on hyvä esimerkki HKScanin kumppanuusstrategiasta, jonka mukaisesti olemme mukana kehittyvissä tuotekategorioissa ja myyntikanavissa myös vahvojen kumppanuuksien kautta", sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Ensimmäisenä uudet kasviproteiinituotteet lanseerataan Suomessa, mutta HKScan selvittää mahdollisuuksia myydä tuotteita myös yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella. HKScan tuo tuotteet vahvasti kasvussa olevaan food service -kanavaan ja kehittyvään vähittäiskauppaan omilla tuotebrändeillään.

Hes-Pro on tehnyt pitkään kasviproteiinipohjaisten tuotteiden tuotekehitystyötä. Hes-Pron hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela sanoo: "Tunnistimme kasvavan tarpeen kasviproteiinituotteille jo vuosia sitten ja aloitimme omien kasviproteiinituotteiden kehittämisen. Tavoitteemme on tehdä poikkeuksellisen hyviä tuotteita omalla reseptillä. Olemme etsineet sopivaa kumppania tuotteiden tuomiseksi laajasti kuluttajamarkkinaan. Halusimme kokeneen kumppanin, joka on vahva toimija kuluttajamarkkinassa ja toimii myös maantieteellisesti laajalla alueella. On hienoa aloittaa yhteistyö HKScanin kanssa, jolla on laaja myynti- ja jakeluverkosto Pohjoismaissa. Uskon, että kumppanuus Hes-Pron kanssa tukee myös HKScanin tavoitetta kasvaa monipuolisena ruokatalona."

HKScan Oyj
Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja

20 11.2019

Kariniemen kotitilat ovat edelläkävijöitä myös ympäristöasioissa. Ketjua on kehitetty ja ympäristövaikutuksia pienennetty jo 2000-luvulta asti. Nyt Kariniemen® kotitiloilla on aloitettu seuraava kehitysvaihe, jonka tavoitteena on viedä sopimustuotanto kohti entistä vastuullisempaa ruoantuotantoa. Ensimmäiseksi kotitiloilla keskitytään toimiin tilojen hiilijalanjäljen madaltamiseksi.

Kariniemen Sankarit -projekti alkaa tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskemisella. Kun se on laskettu, suunnittelevat kotitilat asiantuntijoiden avustuksella toimia oman tilansa hiilijalanjäljen madaltamiseksi. Kotitilakohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisessä keskitytään ensimmäisen vuoden aikana peltoviljelyyn, koska pellon satotason nostaminen, kasvipeitteisyyden lisääminen ja täsmälannoitus ovat tilan hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tekijöitä. Pilottitilat saavat käyttöönsä myös tekniikkaa, jonka avulla pellon hiilensidontaa voidaan todentaa.

be68dbb5867ba7e6 800x800ar
Kuva: Yksi Kariniemen Sankarit -projektin yhdestätoista pilottitilasta on broilertuottaja Jussi Oittinen Sastamalasta.

"On tärkeää, että kuluttajat saavat lisää tietoa niin Kariniemen kotitilojen kuin tuotteidenkin ympäristövaikutuksista. Haluan olla mukana vahvistamassa Kariniemen®-brändiä entisestään. Tilallamme on ympäristövaikutuksia pyritty ottamaan huomioon jo pidemmän aikaa. Aiempien kehittämisprojektikokemusten pohjalta tiesin, mitä odottaa Kariniemen Sankarit – projektilta. Tieto oman tilan hiilijalanjäljestä auttaa vertailussa toisten mukana olevien tilojen hiilijalanjälkeen. Ja kun tietää lähtötason, pystyy arvioimaan, millä toimenpiteillä hiilijalanjälkeä voi pienentää. Toivottavasti saan projektista toteuttamiskelpoisia vinkkejä ja työkaluja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja peltoviljelyn kehittämiseen kuten mm. maan rakenteen hoitoon ja parantamiseen liittyvissä asioissa sekä lannoituksen optimoinnissa", kertoo Kariniemen sopimustuottaja Jussi Oittinen.

Pilottitilojen apuna ovat Kariniemen ekosysteemikumppanit. He tuovat alkuvaiheessa osaamista hiilijalanjäljen laskentaan, tilakohtaisten ratkaisujen suunnitteluun ja mittaamiseen. Heidän kauttaan Kariniemen kotitilat saavat myös uusinta teknologiaa, jota ei ole vielä Suomessa yleisesti käytössä.

"Ilmastotyöhön osallistuminen on Kariniemen ketjussa toimivien yhteinen asia ja on tärkeää olla kehityksen kärjessä. Toivon, että me kariniemeläiset voimme näyttää suuntaa. Tämän projektin kautta voimme saada uusia näkökulmia tilojemme kehittämiseen. Lähtötietojen kokoaminen oli työlästä, mutta tärkeää. On mielenkiintoista kuulla asiantuntijoiden toimenpide-ehdotuksia tilamme hiilijalanjäljen pienentämisestä. Minulla on omat näkemykseni siitä, miten viljelyä tilallamme harjoitetaan, ja tietyistä periaatteista en ole kovin helposti valmis tinkimään", kertoo Oittinen.

Kariniemen® - Hyvä syntyy hyvästä  

Kariniemen ketjussa on jo aiemmin kiinnitetty huomiota mm. bioenergian käyttöön. Kun vuosituhannen alussa polttoöljy oli kotitilojen yleisin polttoaine lämpöenergian tuottamisessa, on biopolttoaineiden osuus lämmityksessä nyt jo 94 prosenttia. Lisäksi viidennes Kariniemen kananpojista elää kotitiloilla, joilla hyödynnetään tuulivoimaa ja muutaman viime vuoden aikana myös aurinkoenergian käyttö on kasvanut. Se kattaa nyt jo viidesosan tiloista.

"Haluamme tarjota kuluttajille entistä maistuvampaa elämää – tänään ja huomenna. Uudet toimenpiteet kotitiloilla varmistavat, että Kariniemen säilyttää edelläkävijän aseman ja että kuluttaja voi syödä suomalaista Kariniemen kananpoikaa hyvällä omalla tunnolla myös tulevaisuudessa. Kun asiat tehdään hyvin tilalta kuluttajalle asti, varmistamme vastuullisuuden lisäksi tuotteen turvallisuuden ja maistuvuuden. Hyvä syntyy hyvästä – sillä Kariniemen® allekirjoittaa kaikki asiat", kertoo HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo.

18 11.2019

Olympiastadionin ja HKScanin ikonisen brändin HK:n juuret ovat Helsingissä. Vuonna 1949 perustettu Helsingin Kauppiaat (HK) oli lihatukkuliike, joka välitti lihaa, lihavalmisteita ja vihanneksia Helsingin seudulla ja jo silloin myös Stadionille. Nyt yhteistyö saa jatkoa, kun Olympiastadion uudistuu kansainväliseksi suurtapahtumien keskukseksi ja päivittäiseksi vierailukohteeksi.

Klassikot yhdessä

Olympiastadionin ja HK:n yhteistyössä yhdistyvät suomalaisten kehittämät eri aikakausien klassikot ja innovaatiot. Uudistuva Olympiastadion on täydellinen kumppani HK:lle: klassinen mutta moderni, luotettava ja laadukas. Nämä ovat meille yhteisiä arvoja. Tietenkään hyvää makua unohtamatta. ” kertoo HK-brändistä vastaava HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo.

”HKScan on monipuolinen ruokatalo. Lähtökohtanamme ovat luonnollisuus, vastuullisuus, terveellisyys ja hyvä maku. Haluamme tarjota maistuvampaa elämää – tänään ja huomenna sekä varmistaa laadun kaikessa mitä teemme tilalta kuluttajalle. Uskomme, että opimme myös Olympiastadionin asiakkailta ja varmistamme, että he saavat tulevaisuudessakin nauttia herkullisesta ruoasta stadionin eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Sopimuksemme mukaisesti stadionilla tuotteissa käytettävä broileri sekä tuore naudan- ja porsaanliha on 100% suomalaista, kertoo Suomen Away from Home -liiketoiminnasta vastaava johtaja Sari Palokangas HKScanista.

Uudistetulla Olympiastadionilla yleisöä palvellaan monipuolisesti entistä laajemmilla ja uusilla palvelualueilla. Stadionin uudistettu ravintola palvelee asiakkaita päivittäin kaikille vierailijoille, harrastajille ja kaupunkilaisille avoimena ravintolana. Stadionin uudet seminaari- ja kokoustilat mahdollistavat jatkossa hyvinkin erilaisten tilaisuuksien järjestämisen uniikissa miljöössä.

”Olympiastadion on monitoimiareena ja yleisömäärät suuret. Huolehdimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa siitä, että asiakkaamme löytävät valikoimistaan laadukkaan ja jokaisen henkilökohtaisen mieltymyksen mukaiset ruokaratkaisut. Tuleva tarjontamme kattaa tuotteet sekä lihanystäville että kasvisruokailijoille. Parhaat stadion- ja makuelämykset syntyvät vastuullisesta toteutuksesta, intohimosta ja ammattitaidosta, jota yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet edistämään”, toteaa Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

13 11.2019

HEINÄ–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 5,6 prosentilla ja oli 439,4 (416,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 443,4 miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 1,0 (-2,4). Myös vertailukelpoinen liiketulos oli 4,5 (-9,8) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.
  • Rahavirta ennen investointeja oli 12,5 (-9,4) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 6,6 (-19,8) miljoonaa euroa.
  • Kannattavuus parani laaja-alaisesti kaikilla markkina-alueilla kaupallisten onnistumisten, tuotantotehokkuuden paranemisen ja kustannussäästöjen ansiosta. Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli yksi merkittävimmistä tekijöistä konsernin liiketuloksen ja rahavirran vahvistumisessa.

HKScanin uusi konsernistrategia julkistettiin katsauskauden jälkeen. Lisäksi yhtiö ilmoitti suunnitelmastaan uudistaa konsernin toimintamalli tukemaan strategian toteuttamista.

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 1,6 prosentilla ja oli 1 280,6 (1 260,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 1 295,9 miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli -16,7 (-44,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti -1,3 (-3,6).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -8,0 (-44,4) miljoonaa euroa. Vastaava liiketulosprosentti oli -0,6 (-3,5). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen.
  • Rahavirta ennen investointeja oli 18,1 (-38,2) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -7,0 (-117,3) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka oli 308,8 (352,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 90,1 (103,8) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan noin 14 prosenttiyksikön vaikutuksen.
  • Suomen siipikarjaliiketoiminnan selvä tulosparannuksen jatkuminen oli merkittävin tekijä konsernin liiketuloksen ja rahavirran paranemisen taustalla. Parannusta saavutettiin myös kaupallisissa toimissa, tuotantotehokkuudessa ja kulujen hallinnassa.

Kesäkuussa 2019 yhtiö keräsi noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat onnistuneella suunnatulla osakeannilla, ja konsernin pääomarakenne vahvistui. 14,9 miljoonaa euroa tästä summasta edustaa syyskuussa 2018 liik­keeseen lasketun hybridilainan kuitattua osuutta.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden talou­dellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä maini­tun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

taulukko 13 11 2019

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien tuottavan tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla ja sen edustamissa kategorioissa, siipikarjanlihan ja aterioiden kulutus kasvaa. Lihavalmisteiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana ja punaisen lihan kulutuksen kääntyvän hienoiseen laskuun.

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:

Vuoden 2019 alussa käynnistetty turnaround-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. HKScanin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli voitollinen ja yli 14 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Olemme tammi-syyskuussa parantaneet vertailukelpoista liiketulostamme kumulatiivisesti yli 36 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suunta on oikea ja tulosparannus tavoitteen mukainen. Liiketulos ei luonnollisestikaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mutta koko henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä tulosparannuksen ja voitollisen liiketuloksen saavuttamiseksi. Jatkamme tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi.

Merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen®-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen. Yhtiön rahavirta ennen rahoitusta oli heinä-syyskuussa positiivinen ja lähes 29 miljoonaa euroa vertailukautta parempi, vaikka nettokäyttöpääoma kasvoi.

HKScanin liikevaihto kasvoi katsauskaudella lähes 6 prosentilla ja kasvua saavutettiin yhtiön kaikilla markkina-alueilla. Raportoidut liikevaihtoluvut sisältävät vajaan 4 miljoonan euron arvosta myyntivastuun siirtymistä Ruotsista Tanskaan, joten oikaistuna myös Ruotsin liikevaihto kasvoi. HKScanin punaisen lihan myynnin arvo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä yli 5 prosenttia vertailukaudesta, vaikka markkina oli alavireinen. Myös punaisen lihan myyntivolyymi kasvoi. Suomessa HKScanin siipikarjaliiketoiminnan myynti kasvoi yli 15 prosentilla. Kesäjakson aikana 2019 HKScan saavutti markkinajohtajan aseman Suomen siipikarjakategoriassa ja myös Kariniemen®-brändi nousi brändituotteiden markkinajohtajaksi. Yhtiön kaikki keskeiset tuotekategoriat kasvoivat.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki markkina-alueet paransivat liiketulostaan vertailukaudesta. Myös kumulatiivisesti tämän vuoden alusta syyskuun loppuun kaikki markkina-alueet Tanskaa lukuun ottamatta ovat parantaneet liiketulostaan. Tanska onnistui parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen.  

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvoi ja volyymit olivat tavoitteiden mukaiset. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevina kuukausina. Teemme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa tavoitteena saada vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja maailmanmarkkinahintoihin.

Suomessa ja Ruotsissa lihan kuluttajakysyntä vähittäiskaupassa pysyi tammi-syyskuun ajan vakaana, sillä siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on kompensoinut sian- ja naudanlihan kulutuksen laskua. Arvioimme siipikarjanlihan kulutuksen selvän kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Painotamme lihan asemaa osana terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen vastuullisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan varmistajana. Liha on luonnollinen tapa saada monet tärkeät ravintoaineet osana terveellistä ruokavaliota. Teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista vastuullisuustyötä arvoketjumme kaikilla osa-alueilla. Meille eläinten hyvinvointi ja vastuu ympäristöstä ovat keskeisiä painopistealueita. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja rakennamme koko arvoketjumme kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa ekosysteemiä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Julkistimme tänään 6.11.2019 HKScanin uuden konsernistrategian. Sen keskiössä on jo alkuvuonna käynnistetty yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019–2021. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. HKScanin kasvun ajureita ovat siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit. Liha ja lihatuotteet ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa. Keskeisenä osana strategiaansa HKScan panostaa myös asemansa vahvistamiseen kehittyvässä vähittäiskaupassa ja kasvavassa food service -kanavassa uusilla kaupallisilla konsepteilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Suunnittelemme myös konsernilaajuisen toimintamallin uudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia.

HKScanin vahva tulosparannus ja kesällä 2019 toteutettu onnistunut osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt antavat yhtiölle aikaa jatkaa meneillään olevaa järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman järjestelmällinen toteuttaminen jatkuu ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n tammi-syyskuu 2019 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 6.11.2019 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja (CEO), puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja (CFO), puh. 010 570 2512
Keijo Keränen, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja (VP), puh. 010 570 2196
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja (SVP), puh. 010 570 6072
Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

13 11.2019

HKScanin hallitus on hyväksynyt konsernin uuden strategian. Sen keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019 - 2021. Samaan aikaan turnaround-ohjelman toteuttamisen kanssa luodaan vahvaa perustaa yhtiön tulevaisuuden kasvulle. HKScanin tavoitteena on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja vahvistaa yhtiön markkina-asemaa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaa ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä sanoo: ”Kuluttajien ostotottumukset ja -käyttäytyminen muuttuvat nopeasti. Me HKScanissa uskomme monipuolisen, terveellisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan tulevaisuuteen. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä. Toimintamme tarkoitus on mahdollistaa kuluttajille ja asiakkaillemme maistuvampi arki tänään ja huomenna. Suunnittelemme siirtymistä maakohtaiseen liiketoimintamalliin, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyttä sekä selkeyttää tulosvastuuta. Jatkamme myös yhtiön rakenteeseen liittyvää strategista arviointia ja tarkastelemme eri markkinoiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.”

Kotimarkkinoillaan HKScan on johtava yhtiö monissa edustamissaan tuotekategorioissa. Vahva ja innovatiivinen siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit ovat yhtiön kasvun ajureita. Liha ja lihatuotteet ovat yhtiön toiminnan keskiössä ja merkittävässä roolissa myös jatkossa. Lisäksi HKScan selvittää liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotekategorioihin ja raaka-aineisiin vastatakseen kulutustottumusten muutoksiin.

HKScan on vähittäiskaupan vahva kumppani tunnetuilla kuluttajabrändeillään. Kuluttajien ruokailutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa ruokapalveluita tuottava food service
-kanava kasvaa ja avaa elintarviketeollisuudelle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. HKScan panostaa kasvuun ja asemansa vahvistamiseen kehittyvissä ja kasvavissa myyntikanavissa. Uudet kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut tukevat kasvua yhdessä vahvistuvan tuotevalikoiman kanssa.

”Ensisijainen tehtävämme on yhtiön kannattavuuden kuntoon laittaminen yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa. Samanaikaisesti vahvistamme kykyämme luoda asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa keskittymällä kasvuun valituissa tuotekategorioissa ja myyntikanavissa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehtävä aktiivinen kehitystyö mahdollistaa vahvemman läsnäolon kuluttajien ruokahetkissä kehittyvissä myyntikanavissa ja erityisesti kasvavassa food service -kanavassa”, sanoo toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Strategiset ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

HKScanin keskeisin strateginen tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja yhtiön kehittämisen. Tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja saavuttaa johtava asema keskeisissä myyntikanavissa yhtiön kotimarkkinoilla. Viennin ja erityisesti Aasiaan suuntautuvan viennin kasvattaminen on yhtiölle tärkeää. HKScan jatkaa työtä markkina-asemansa vahvistamiseksi keskeisillä vientimarkkinoillaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan:
- liiketulos (EBIT) yli 4 prosenttia liikevaihdosta,
- sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 12 prosenttia,
- nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia ja
- osinko yli 30 prosenttia nettotuloksesta.

Strategiset painopistealueet

- Kasvu kuluttajien ruokahetkissä: Kasvamme ruokatalona kuluttajien suosimissa kehittyvissä myyntikanavissa ja tuotekategorioissa. Hyödynnämme uusia kaupallisia konsepteja ja digitaalisia ratkaisuja.
- Toiminnallinen erinomaisuus: Prosessiemme ja henkilöstömme osaamisen kehittäminen vahvistaa kuluttaja- ja asiakaskokemusta, tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
- Edistyksellinen vastuullisuustyö: Kestävän kehityksen mukainen tapa toimia on keskeinen osa liiketoiminta-ajatteluamme. Rakennamme koko arvoketjun kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa Agrofood-ekosysteemiä yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa vastataksemme muuttuviin kuluttaja- ja asiakastarpeisiin.
- Kilpailukykyinen tuottajayhteisö: Kehitämme vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kilpailukykyä yhteistyössä sopimustuottajayhteisömme kanssa sekä varmistamme meille tärkeiden ja kilpailuetua tuovien raaka-aineiden saatavuuden.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja  

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja (SVP) Heidi Hirvonen, puh. 010 570 6072
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

13 09.2019

Food & Art Festival on Food Camp Finlandin vuosittain järjestämä ruokailua ja taidetta yhdistävä tapahtuma, joka kerää saman pöydän äärelle ruoan ja viinin ystävät, kulinaristit sekä ruokailun ammattilaiset. Tänä vuonna festivaalit järjestettiin Turun Ruissalon Tapahtumatelakalla ja Aurajoen rannan ravintoloissa 5.-8.9.

Food & Art Festival Turku tarjosi ohjelmassaan nautintoja, ideoita ja inspiraatiota neljän päivän ajan. Kansainvälisten ja kotimaisten huippukokkien tarjoamiin ruokailukokemuksiin oli mahdollista tutustua illallisilla, ruokademoissa ja tasting-annoksien muodossa. HKScan oli mukana mahdollistamassa tapahtumaa ja toimi festivaalin virallisena raaka-ainetoimittajana.

- Turun Food & Art Festivaaleilla oli valtavan hieno tunnelma. Upea, merellinen telakka-alue loi tapahtumalle loistavat puitteet ja sääkin oli mitä mahtavin, kertoo HKScanin kehityspäällikkö Sami Rekola.

FaA 2019 Paineen Alla 2

Ruissalon Westin-sali toimii Chef’s Menun tapahtumapaikkana. Belgialaisen nykytaitelija Koen Vanmechelen kattoon ripustama Paineen alla -taideinstallaatio otti kantaa merien puhtauden puolesta.

Legendaarisen yhdeksän ruokalajin Chef´s Menu -illallisen valmistuksesta vastasivat mm. Tukholmassa kahden Michelin-tähden ravintolassa työskentelevä tähtikokki Mathias Dahlgren, kolme S. Pellegrino Young Chef -kilpailun finalistia maailmalta ja Suomen Vuoden Kokki 2019 Mikko Kaukonen. Illallismenun raaka-aineina oli mm. Kariniemen® kananpojan paistia ja kotimaista naudan kylkeä.

Annoskuva 1
Chef's menu

Kokkien verkostoitumistilaisuus

- Food & Art on meidän kokkien keskuudessa odotettu verkostoitumistilaisuus, johon kansaväliset huippukokit antavat lisämausteensa. Festivaalilla työskentelyn lisäksi kollegamme eri puolilta maailmaa pääsivät tutustumaan Suomen luontoon mm. sienestyksen, kalastuksen ja saunomisen merkeissä. Yhteinen aikamme huipentui Naantalin Kultaranta Resortissa järjestettyyn familydinneriin, jonka tarjosimme vieraillemme grillin äärellä, tuikkuvan tähtitaivaan alla, kertoo Sami.

Illan tarjoilut loihti kokkikvartetti; Janne Leppänen, Risto Mikkola, Mika ”Pikkis” Tuomonen ja Sami Rekola. Miehet grillasivat kollegoilleen suomalaista lihaa: HK Maakarit® Chef´s Special makkaroita; Terävä Tipunen ja Vottosen Vihellys sekä HK Rypsiporsas® -plumaa, jotka nautittiin asiaankuuluvien lisukkeiden ja kyytipoikien kera.

FaA2019ryhmakuva

Tapahtumassa myös kaupat mukana

Food & Art Festivaali rantautui nyt ensi kertaa myös kauppoihin. Turun neljässä K-Citymarketissa järjestettiin HK Maakarit® Chef´s Special -makkaroiden ja HK Ceasar Coleslaw maistatuksia. Lisäksi silmänruokaa kaupassa asioiville tarjosi Food & Art -ruokataidenäyttely.

image001

Suomen suurimman K-Citymarketin, K-Citymarket Kupittaan kauppias Hannu Aaltonen piti HK Maakarit® -maistatusta onnistuneena.

19 06.2019

BBQ-kunkut grillausta

Tampereen Ratinanimessä leijui viime viikonloppuna herkullinen grillatun lihan tuoksu, kun BBQ-kunkut meiltä ja maailmalta ottivat mittaa toisistaan. Kansainvälinen BBQ Battle järjestettiin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa ja se keräsi Ratinan täyteen savustetun lihan ystäviä. Kisassa joukkueilla oli 24 tuntia aikaa kypsentää mahdollisimman maukas annos. Näyttävät smokerit kävivät siis kuumina koko lauantain ja sunnuntain välisen yön.

Tuotosten valmistuttua sunnuntaina kisan virallinen tuomaristo arvioi kilpailuannokset sokkona ja päätti, kenen liha oli mureinta, maukkainta ja ulkonäöltään herkullisinta. Myös taitavasta lisäkkeiden käytöstä herui lisäpisteitä.

Kansainvälinen tunnelma

HKScanin kehityspäällikkö Sami Rekola oli mukana seuraamassa Suomessa ennennäkemätöntä kisaa. ”Tampereen BBQ Battlessa oli todella kansainvälinen ja hyvä tunnelma. Vesi herahti kielelle, kun kiertelimme tapahtuma-alueella seuraamassa joukkueiden hyväntuulista työskentelyä. Kupujen alla kypsyi niin kanaa, porsaan ribsejä ja lapaa kuin naudan rintaakin, jotka kaikki arvosteltiin omissa kategorioissaan”, kertoo Sami.

Sami osallistui tapahtumaviikonlopun aikana myös BBQ Battle -organisaation, KCBS:n (Kansas City Barbeque Societyn) järjestämälle tuomarikurssille. Päivän kestäneen kurssin aikana sukellettiin BBQ Battleen pintaa syvemmälle. Kurssilla avattiin muun muassa grillauskisan merkitystä alan arvostukselle sekä tutustuttiin pilkuntarkasti kisan sääntöihin ja standardeihin. Kurssin käytyään Rekola voi nyt osallistua tuomarointiin KCBS -sertifioiduissa kilpailuissa maailman joka kolkassa.

Pohjoismaiden ja Baltian suurin kilpailu

Joukkuemäärällisesti Tampereen kilpailu oli Pohjoismaiden ja Baltian suurin tänä vuonna järjestettävä BBQ-kilpailu. Mukana oli 25 joukkuetta, Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvalloista, Alankomaista ja Virosta. Koko kilpailun voittajaksi kruunattiin hollantilainen Rokende Regahs, joka voittonsa myötä suuntaa lajin MM-kisoihin Yhdysvaltoin.

Grillaus vai barbeque

Monesti kuulee puhuttavan BBQ:sta ja grillaamisesta kuin ne olisivat toistensa synonyymejä. Näin ei oikeasti ole. Nimittäin nämä kaksi grillausmetodia ovat oikeastaan toistensa vastakohtia. Grillaus on korkeassa lämpötilassa nopeasti tapahtuva kypsennystapa, jossa ruoka kypsennetään suoraan hiilen hehkussa. Barbeque puolestaan tarkoittaa ruoan pitkäkestoista, epäsuoraa grillaamista hiilloksen vieressä, kannen alla. BBQ:ssa myös savulla on tärkeä rooli. Savustaminen sekä säilöö että maustaa ruuan.

Alueellisia eroja maustamistavoissa

Barbecue, barbeque, barbaque, BBQ, B-B-Que, Bar-B-Q, Bar-B-Que, Bar-B-Cue. Vaikka barbequella on monta eri kirjoitustapaa, niin kypsennysmetodi on miltei samanlainen kaikissa Amerikan osavaltioissa. Alueelliset erot löytyvät lähinnä BBQ-lihojen maustamistavoista. Esimerkiksi itärannikolla, Carolinassa, suositaan sinappipohjaisia marinadeja, kun taas Kaakkois-Amerikassa maustamiseen käytetään makeampaa, tomaattipohjaista kastiketta.

BBQ lihaa

Hot Scandinavian BBQ Boys kyltti

08 04.2019

Vuoden Kokki 2019 on Mikko Kaukonen, Food Camp Finland, Helsinki ja Vuoden Tarjoilija 2019 on Heidi Martikainen, ravintola Farang, Helsinki. Ruoanlaiton ammattilaisten Vuoden Kokki- ja salipuolen ammattilaisten Vuoden Tarjoilija -kilpailujen finaalit käytiin 5.-6.4. Kevätmessuilla.

8540e4f9 e243 4ba6 941e 93b600156c3e w 960

Kuva: Santeri Stenvall/ELO-säätiö

Kovatasoisessa kokkikilpailussa toiseksi sijoittui Lari Helenius, ravintola Olo ja kolmanneksi Johan Kurkela, ravintola Nude. Vuoden Tarjoilija -finaalissa toiseksi sijoittui Christian Angelov, Ravintola Savoy, Helsinki ja kolmanneksi Leeni Hyvärinen, Ravintola Palace, Helsinki. Vuoden Kokki parhaana assistenttina palkittiin kokkiopiskelija Claudia Nokkanen, Perho Liiketalousopisto. Vuoden Tarjoilija parhaina assistentteina palkittiin tarjoilijaopiskelijat Nea Kankaanpääja Alexandru Rafael Raiciu, Perho Liiketalousopisto.

- Vuoden Kokki finaalitehtävä oli kaksiosainen ja siinä testattiin finalistien osaamista laaja-alaisesti. Ensimmäinen tehtävä oli valmistaa kolme erilaista ”Street food” annosta 12 hengelle (kasvis-, kala- ja äyriäinen). Toisen tehtävän teemana oli ”Old School”, jossa pääraaka-aineena oli islantilainen karitsa ja se esiteltiin vadilta tuomaristolle. Vuoden Kokki 2019 -kilpailun voittaja Mikko Kaukonen onnistui jokaisessa kilpailutehtävässä, kiteyttää Vuoden Kokki 2019 -kilpailun päätuomari Henry Tikkanen, Vuoden Kokki 2001 ja ravintola Göstan ravintoloitsija.

- Vuoden Tarjoilija 2019 finaalipäivän tehtävät koostuivat baari-, saliruoan valmistus- ja bistrotehtävistä. Finalistien suoritukset olivat erittäin tasaisia, joten kokonaisuudessa korostui myynnin ja suosittelun huomioiminen asiakaspalvelussa suhteessa liikeideaan. Suurimmat erot nousivat tekniikasta, kilpailun ratkaisi asiakaspalvelutaitojen omaksuminen tarjoilijatyöskentelyssä Heidi Martikaisen hyväksi, kertoo Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailun päätuomari Petra Granqvist, Pet Ravintolat Oy:n ravintoloitsija.

Vuoden Kokki 2019 palkittiin Suomen Messusäätiön myöntämällä 10 000 euron apurahalla ja palkinnon ojensi myyntiryhmäpäällikkö Riikka Telin, Messukeskus Helsinki.

Vuoden Tarjoilija 2019 palkittiin MaRa ry:n Henrik Bitten stipendirahaston myöntämällä 10 000 euron apurahalla ja palkinnon ojensi toimitusjohtaja Timo Lappi, Mara ry.

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut järjestää ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailutoiminnan pääyhteistyökumppaneita ovat HKScan Oyj, Messukeskus, Metos Oy Ab, Valio Oy, Viking Line Abp ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku. Kilpailujen yhteistyökumppaneita ovat myös Ainoa Winery Oy, Arvo Kokkonen Oy, Aromi-lehti, Astiavuokraus Oy Jubilee, Diversey Suomi Oy, E.Ahlström Oy, Fredman Group Oy, MaRa ry, Meira Oy, MTK ry, NORD-T, Pajunen Oy, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Finland Oy, Puljonki Oy, SLC ry, Vingruppen Finland Oy ja Vitriini-lehti

Vuoden Kokki 2019 -finalistit

    1. Mikko Kaukonen, Food Camp Finland, Helsinki, 1243 p Vuoden Kokki 2019
    2. Lari Helenius, Ravintola Olo, Helsinki, 1201 p
    3. Johan Kurkela, Ravintola Nude, Helsinki, 1194 p
    4. Ville Korhonen, Ravintola Savoy, Helsinki, 1102 p
    5. Simo Paalanen, Ravintola Grön, Helsinki, 1093 p
    6. Lasse Lindström, Gastro Bar Sesonki, Järvenpää, 1068 p
    7. Janne Blomqvist, Hotel Lilla Roberts/ Krog Roba, Helsinki, 1039p
    8. Jarkko Pulkkinen, Hotel Ellivuori, Sastamala, 1032 p

Maksimipisteet: 1460 p

Vuoden Tarjoilija 2019 - finalistit

    1. Heidi Martikainen, Ravintola Farang, Helsinki, 83,42 p Vuoden Tarjoilija 2019
    2. Christian Angelov, Ravintola Savoy, Helsinki, 83,25 p
    3. Leeni Hyvärinen, Ravintola Palace, Helsinki, 78,98 p
    4. Joona Finni, Ravintola Figaro, Jyväskylä, 78,82 p

Maksimipisteet: 100 p

Vuoden Kokki -finalistien keittiöassistentit, 2. vuosikurssin kokkiopiskelijat, Perho Liiketalousopisto

    Triin Gristsenko
    Matti Köresaar
    Riko Myllärinen
    Noel Nervander
    Claudia Nokkanen
    Bablo Tikkanen
    Tuisku Uski
    Joni Virtanen

Erikoispalkinnot

Paras Assistentti Vuoden Kokki
Claudia Nokkanen, Perho Liiketalousopisto

Paras Assistentti Vuoden Tarjoilija
Nea Kankaanpää ja Alexandru Rafael Raiciu, Perho Liiketalousopisto

Luovin suoritus Vuoden Kokki (Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku)
Simo Paalanen, Ravintola Grön, Helsinki

Luovin suoritus Vuoden Tarjoilija (Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku)
Joona Finni, Ravintola Figaro, Jyväskylä

Paras kalankäsittelijä Vuoden Kokki (Arvo Kokkonen Oy)
Johan Kurkela, Ravintola Nude, Helsinki

Paras kalankäsittelijä Vuoden Tarjoilija (Arvo Kokkonen Oy)
Joona Finni, Ravintola Figaro, Jyväskylä

Kutsuvin kattaus Vuoden Tarjoilija (E.Ahlström Oy)
Christian Angelov, Ravintola Savoy, Helsinki

Visuaalisin esillepano Vuoden Kokki (E.Ahlström Oy)
Jarkko Pulkkinen, Hotel Ellivuori, Sastamala

Paras kahviosaaja Vuoden Tarjoilija (Meira Oy)
Joona Finni, Ravintola Figaro, Jyväskylä

Paras kastike Vuoden Kokki (Puljonki Oy)
Johan Kurkela, Ravintola Nude, Helsinki,

Paras teeosaaja Vuoden Tarjoilija (Nord-T)
Leeni Hyvärinen, Ravintola Palace, Helsinki

Paras viiniosaaja Vuoden Tarjoilija (Vingruppen Finland Oy)
Heidi Martikainen, Ravintola Farang, Helsinki

Paras väkeväosaaja Vuoden Tarjoilija (Vingruppen Finland Oy)
Christian Angelov, Ravintola Savoy, Helsinki

Paras keittiötyöskentely Vuoden Kokki (Metos Oy)
Vuoden Kokki 1-3.palkintosijat

Makumatka Turun saaristoon tutustumaan ruokatuotantoon (MTK ry & SLC r.f.)
Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 voittajat

08 03.2019

Food Camp Finlandin ja Lantmännen Unibaken järjestämässä Burger Battle -kilpailussa parhaaksi burgerintekijäksi on valittu Pekka Koponen Ravinteli Huberista. Voittaja palkittiin 4 000 € rahapalkinnolla. Burger Battle 2019 -kisat järjestettiin Fastfood & Café & Ravintola -ammattitapahtumassa 6.–7.3. 2019.

burgeri finaali
Kuva: Otto Helkama

Kovatasoisessa Burger Battle -kilpailussa kisasivat kahdeksan keittiöalan huippuammattilaista eri puolelta Suomea. Kilpailussa tuli toiseksi Sami Liimatainen Jyväskylän Naughty BRGRista, kolmanneksi Petri Tauriainen Turusta Ravintola Teinistä ja neljänneksi Jari Rahkola RUOK Burger Rukasta.

Finaalissa kilpailutehtävän teemana oli käsityöläisyys ja raaka-aineina oli yhteistyökumppaneiden tuotteita. Käytettävänä oli mm. HK:n laadukkaita lihoja ja valikoima Arlan juustoja. Kilpailijat valmistivat mahdollisimman monta burgerin komponenttia itse alusta lähtien. Esimerkiksi kastikkeet oli valmistettu ja sämpylät leivottu itse.

voittajaburgeri
Kuva: Otto Helkama

”Kilpailu oli kovatasoinen, mutta kilpailijoista nousi ylivoimainen voittaja. Pekan voiton ratkaisi huolella valmistettu burgeri, jossa kaikki maut olivat tasapainossa. Sekä semifinaalin että finaalin tuotteet olivat ammattitaidolla ja intohimolla valmistettu. Sain tänään maistaa kenties elämäni parhaimman burgerin.”, kertoo Burger Battle 2019 -kilpailun päätuomari Pekka Terävä.

Muita tuomariston jäseniä olivat: ravintoloitsija ja keittiömestari Akseli Herlevi (Naughty BRGR), Executive Chef Marko Hirvonen (Lantmännen Unibake), Keittiömestari ja kehityspäällikkö Sami Rekola, (HKScan Pro), keittiömestari Lasse Koistinen (Art Food Heaven) sekä luova johtaja Risto Mikkola (Kotipizza Group).

Oy Lantmännen Unibake Ab:n ja Food Camp Finland Oy:n lisäksi Burger Battle 2019 -kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku, HKScan, Arla, Dieta ja Easyfairs.

www.burgerbattle.fi
#burgerbattle2019

Lisätiedot:
 
Food Camp Finland Oy, projektijohtaja Maarit Kivilahti, maarit.kivilahti@foodcampfinland.fi
+358 50 4144 267