22 02.2021

broilerannos

Elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkilaskennoille kehitetään yhdenmukaistettua, tieteeseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa mallia. Harmonisoitu elinkaariarviointilaskenta mahdollistaa muun muassa eri tuotteiden ja tuoteryhmien nykyistä luotettavamman vertailun. HKScan on mukana Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä hankkeessa.

HKScanille vastuullisuus on aitoja tekoja koko arvoketjussa ja jatkuvaa parantamista. Ympäristöjalanjäljet ovat tärkeitä mittareita, joiden avulla pystytään tunnistamaan ketjun päästöjen vähennyskohteita. Jalanjälkien avulla kuluttajille ja asiakkaille tarjotaan myös tietoa tuotannon ympäristövaikutuksista.

Luken uudessa hankkeessa etsitään yhteisiä pelisääntöjä elintarvikkeiden hiili- ja muuhun ympäristöjalanjälkiviestintään. Tavoitteena on vertailukelpoiset laskentamenetelmät, jotka mahdollistavat tulosten vertailun. Hanke tukee hyvin HKScanin ympäristötavoitteita.

Hiilijalanjäljet mukana työssä

HKScanin tavoitteena on maatiloilta kuluttajille ulottuvan ruokaketjun hiilineutraalius viimeistään vuoden loppuun 2040 mennessä.

”HKScan Agrofood Ecosystem® -työssä etsimme keinoja, joiden avulla hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä edelleen. Kariniemen kananpoikien hiilijalanjälki on tällä hetkellä keskimäärin 2,4 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden, HK Rypsiporsaan 3,3 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden ja HK Ehta -naudanlihan hiilijalanjälki on 8,2 kg CO2e eläimen elopainokiloa kohden,” HKScanin alkutuotannon kehitysjohtaja Ulf Jahnsson kertoo.

Hän jatkaa, että yhtenäiset laskentatavat ovat tarpeellisia, jotta vertailu eri tuoteryhmien ja toimijoiden välillä on mahdollista.

Yhtenäisten laskentamenetelmien lisäksi projektin tavoitteena on ottaa rehevöittävät vaikutukset ja vesijalanjälki osaksi ympäristövaikutusten arviointia, viestintää ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Lue hankkeesta lisää Luken nettisivuilta